Znalost kůže – Jak se pleť liší u různých etnických skupin?

7 min čtení
Zobrazit více

Náš etnický původ ovlivňuje strukturu a vzhled naší pleti. Hovoříme-li o pleti, pak výraz etnická příslušnost znamená také různé faktory životního prostředí a kultury, které mají vliv na její zdraví a vzhled.  

Výzkum v této oblasti se zaměřuje na pigmentaci. A i když jej znesnadňují mnohá omezení z hlediska kategorizace a rozporných závěrů, ukazuje se, že struktura kůže a její problémy se u jednotlivých etnických skupin liší. Jak o pleť pečujeme a ošetřujeme ji, a výrobky, které používáme, by měly tyto rozdíly zohledňovat.

Jak se barva pleti a pigmentace liší v různých etnických skupinách

Naše barva pleti je určena hustotou a rozmístěním melaninu. Melanin je pigment tvořený speciálními buňkami v bazální vrstvě epidermis, melanocyty. Tento melanin je pak předáván do okolních buněk v bazální vrstvě a způsobuje pigmentaci kůže.

Všechny etnické skupiny mají ve své kůži podobné množství melanocytů. Čím se jednotlivá etnika liší, je úroveň aktivity melanocytů, v kombinaci s tím, jak jsou buňky tvořeny a jak se seskupují. Právě tyto rozdíly způsobují různé odstíny pleti.  

Pokusy změnit odstín Vaší pleti mohou mít vliv na její zdraví:

 • U osob s bílou pletí vede snaha o opálení ke zvýšenému riziku rakoviny kůže.
 • Touha některých žen s tmavou pletí docílit kulturně ceněného světlejšího tónu pleti může vést k používání nevhodných výrobků, které pleť poškozují.

Vliv etnické příslušnosti na stav pleti

Zatímco mnohé kožní "stavy" jsou společné všem etnickým typům, může mít etnická příslušnost vliv na jejich četnost (tj. kterými je určitá etnická skupina nejpravděpodobněji postižena) a jejich vzhled.  

Existují patrné rozdíly mezi tmavší a světlejší pletí v jejich reakci na slunce, poruchách pigmentace, podráždění a zánětech.

Působení UV záření

Působení UV záření je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících zdraví pleti napříč celou populací, s odhady, které naznačují, že přibližně 10 % z nás bude mít během svého života rakovinu kůže.

Ačkoliv je tmavší pleť před UV zářením lépe chráněna než pleť světlá, doporučujeme používat sluneční ochranu.
Stařecké skvrny jsou patrnější na evropském a asijském typu pleti, než na tmavší pleti.

Etnická příslušnost jedince ovlivňuje, jak jeho pleť reaguje na slunce:
 • Bílá pleť je více ohrožována UV zářením, a ti, kteří se těžko opalují a snadno spálí, jsou nejvíce ohroženi rizikem rakoviny kůže.
 • Tmavá pleť má vyšší přirozenou ochranu proti UV záření, s průměrným UVB ochranným faktorem přibližně 13, oproti faktoru 3 u bílé pleti.
 • Rakovina kůže je méně rozšířená u tmavého kožního fototypu. Řada zjištění z USA však naznačuje, že když je odhalena, může to být až v pozdějším, a proto v pokročilejším stadiu.
 • Stařecké skvrny jsou patrnější na evropském a asijském typu pleti, než na tmavší pleti.

  Všechny typy pleti potřebují při pobytu na slunci zvláštní péči. Přečtěte si více v článku jaký vliv má slunce kůži a o tom, jak chránit kůži před UV paprsky.

  Poruchy pigmentace

  Obecně se poruchy pigmentace mohou objevit u všech typů pleti.

  I když poruchami pigmentace může trpět pleť všech barev, jsou nejběžnější, výraznější a více problematické u jedinců asijského, hispánského nebo afrického původu. Běžná zánětlivá onemocnění, jako je atopický ekzém nebo akné, které se projevují jako erytém (zarudnutí pleti způsobené rozšířením kapilár) u bílé pleti, mohou u tmavší pleti způsobit změny pigmentace.

  Pozánětlivé hyperpigmentace

  Tmavší typy pleti jsou náchylné k pozánětlivé hyperpigmentaci, která je způsobena nadprodukcí melaninu a projevují se na pokožce se jako plochy tmavší barvy. Tyto skvrny se často vyskytují na pleti, která trpí akné a/nebo atopickým ekzémem. Přečtěte si více o příčinách a léčbě hyperpigmentací a pozánětlivých hyperpigmentací.

  Stařecké skvrny

  Stařecké skvrny jsou více viditelné na bílé pleti a časté u osob nad 40 let.

  Sluncem vyvolané stařecké skvrny (lentigo solaris) jsou viditelnější na evropském a asijském typu pleti než na tmavší pleti. Přečtěte si více o jejich příčinách a jak jim zabránit ve článku Stařecké skvrny.

  Melasma

  Melasma, jeden z typů hyperpigmentací, je nejčastější u žen – jen 10 % případů jsou muži.

  Melasma je forma hyperpigmentace, která se objevuje na obličeji, především na tvářích, kořeni nosu, čele a na horním rtu (někdy i na jiných částech těla vystavovaných slunci, jako jsou předloktí). Vzhledem se podobá stařeckým skvrnám, ale plochy tmavší postižené pleti jsou větší. Nejčastěji se vyskytuje mezi Hispánci a Asiaty a osobami s tmavší pletí: výskyt melasma u těhotných mexických žen byl udáván až v 80 %. Přečtěte si více o příčinách a léčbě ve článku Melasma.

  Podráždění a záněty

  Míra podráždění je ovlivněna etnickým původem, u asijské pleti bylo prokázáno, že je více citlivá na podráždění, zatímco tmavá pleť vykazuje méně reakcí.

  Když je přirozená kožní bariéra narušena, ochranná funkce pokožky je snížena a je více náchylná k podráždění a infekci. Pokožka postižená infekcí se může zanítit, neboť se sem přesouvají zánětlivé buňky imunitního systému, aby se  pokusily opravit poškozenou bariéru a zahojit infekci. I když je tento proces stejný pro všechny typy pleti, některé výzkumy ukazují, že:

  • Tmavá pleť reaguje na podráždění nejméně.
  • Hispánský typ pleti je odolnější než evropský typ pleti.
  • U asijského typu pleti je největší riziko podráždění.

  Atopická dermatitida (ekzém)

  Atopická dermatitida je zánětlivé kožní onemocnění, které se stává stále rozšířenější, zejména v západním světě.
  Mezi 10-20 % dětí na celém světe má atopický ekzém - u kojenců se může vyskytovat již ve věku 2-3 měsíců.

  Atopický ekzém je jedním z nejčastějších onemocnění v dětství. Je to rostoucí problém u západních národů, kde postihuje téměř každé 5. dítě. Určité výzkumy naznačují, že děti tmavé a asijské pleti jsou náchylnější k tomuto onemocnění v prvních 6 měsících, než jejich evropští a hispánští vrstevníci. U jedné třetiny dětí toto onemocnění později v dětství mizí, ale u ostatních může přetrvávat až do dospělosti.

  Atopická dermatitida je považována za dědičné onemocnění. Výzkum také ukázal, že děti z rozvinutých zemí žijící v městských oblastech, kde je intenzita znečišťujících látek vyšší, a ty, které žijí v chladném podnebí, jsou náchylnější k tomuto onemocnění. 

  Po vypuknutí onemocnění existuje řada faktorů, proč se jeho příznaky zhoršují. Postižení mají nedostatek lipidů a přirozených hydratačních faktorů. Díky tomu je jejich bariérová funkce kůže oslabena, zvyšuje se úbytek hydratace a a pokožka se stává suchou s tendencí svědit. Nemocní také trpí nepravidelnou imunitní funkcí, díky níž je jejich pleť ještě citlivější na okolní prostředí a náchylná k zánětům.

  Čím více pokožka svědí, tím více bakterií se množí a způsobuje zánět a další svědění, které stav dále zhoršuje.

  Evropské děti mívají největší potíže v záhybech, kde se setkávají klouby (známé též jako flexury), jako jsou lokty, zápěstí, zadní strana kolenou a přední strana kotníků.

  Přečtěte si více o tom, jak léčit a pečovat o atopický ekzém.

  Rosacea

  Rosacea je zánětlivé a chronické kožní onemocnění, které se objevuje především v obličeji.

  Chronické zarudnutí pokožky, známé jako rosacea, je nejčastější u žen se světlou pokožkou skandinávského a keltského původu.

  Akné

  Akné je nejčastější kožní onemocnění v průmyslových zemích. Obvykle začíná během puberty a může přetrvávat až do pozdní dospělosti.

  Ve vyspělých zemích postihuje akné přibližně 85 % populace v některém období života. Ačkoliv se závažnost tohoto onemocnění  napříč etnickými skupinami liší, rozdíly jsou malé:

  • Zatímco všichni pacienti s akné mají pupínky, některé studie odhalily, že osoby s tmavou pletí více trpí záněty a pozánětlivými hyperpigmentacemi, než osoby s evropským typem pleti.
  • Jiné studie ukázaly, že asijská pleť je nejvíce náchylná k zánětům a tvorbě jizev.
  Přečtěte si více ve článku příčiny akné a jak léčit a pečovat o aknózní pleť.

  Vliv etnické příslušnosti na stárnutí pleti

  Bez ohledu na etnický původ je ztráta objemu hlavním znakem stárnutí po celém světě.
  Hluboké a patrné nosoretní rýhy jsou běžné u tmavého typu pleti.

  Zatímco stárnutí přirozeně probíhá u všech typů pleti, jeho příznaky se mohou lišit podle etnik:
  • Známky stárnutí se u tmavší pleti objevují méně výrazně a začínají v pozdějším věku. To proto, že tmavší pleť obsahuje více melaninu a je lépe chráněna před UV paprsky. Stařecké skvrny patří mezi první známky fotostárnutí pleti.
  • U světlého typu pleti se stárnutí projevuje jako jemné linky a vrásky. U tmavé pleti se stárnutí projevuje jako hluboké vrásky, především v nosoretní oblasti.
  • S přibývajícím věkem může pleť vykazovat zvýšené množství hyperkeratózy. Ta je velmi častá především u východoasijského typu pleti.
  • Případy dermatózy papulosa nigra (DPN) se zvyšují s věkem. DPN jsou malé, benigní léze, které se objevují po celém obličeji. Vyskytují se výhradně u tmavé pleti a jsou poměrně časté - postihují až 30 % afroamerické populace v USA.

  Všechny typy pleti procházejí při stárnutí podobnými změnami, z nichž společným projevem stárnutí je ztráta objemu. Ale to, jak stárnutí pleti vnímáme, a na jaké problémy si stěžujeme, se v závislosti na naší kultuře liší:

  • Evropské ženy si se stárnutím spojují vrásky.
  • Asijské ženy více řeší otázky pigmentace

  Přečtěte si více o známkách stárnutí, jak zabránit předčasnému stárnutí a jak pečovat o stárnoucí pleť. Mužská a ženská pleť stárne odlišně. Přečtěte si více ve článku jak se liší mužská a ženská pleť.
  Ačkoliv se u tmavší pleti rakovina kůže vyskytuje méně, je i u ní UV ochrana nutná a doporučovaná.

  Péče o pleť by měla odrážet individuální typ a stav pleti. Pokud potřebujete další informace, které Vám pomohou určit Váš typ pleti a jaký typ péče zvolit, může Vám jako užitečný nástroj pomoci naše diagnostika pleti.

  Základní doporučení pro zachování zdraví pleti platí pro všechny kožní typy. Přečtěte si více ve článku péče o pokožku těla a každodenní péče o pleť obličeje.  

  Všechny typy pleti potřebují důkladnou ochranu před UV paprsky, ale úroveň potřebné ochrany se liší podle barvy pleti. Přečtěte si více v článku kůže a slunce.   

  Běžné kožní poruchy mohou u tmavších typů pleti často vést k pozánětlivé pigmentaci. Se všemi kožními problémy je nutné se obrátit na dermatologa. Přečtěte si více o léčbě hyperpigmentací.  

  Jedinci s tmavší pletí by se také měli poradit s dermatologem, než podstoupí laserové ošetření nebo chemický peeling, neboť je u nich vyšší riziko pozánětlivých hyperpigmentací.

  Péče o pleť různého etnického původu

  Zdravá kůže je nezbytná pro naše celkové zdraví a pohodu. Kromě toho, že působí jako naše první obranná linie proti vnějším vlivům (dráždivé látky, bakterie a viry), udržuje zdravá kůže rovnováhu vody v našem těle a pomáhá regulovat tělesnou teplotu. Kůže hraje také významnou roli v psychice jedince. Jako nejviditelnější "ukazatel" našeho zdraví ovlivňuje stav pleti naše sebevědomí.

  Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin