alternativní metody testování

Eucerin podporuje alternativní metody testování

3 min čtení
Zobrazit více

Přiblížení našeho právního rámce a postupů

My jako značka Eucerin věříme, že k prokázání kožní snášenlivosti a účinnosti našich kosmetických přípravků není nutné provádět testy na zvířatech.

papoušci v letu

Od roku 2004 je v EU zakázáno testování kosmetických přípravků na zvířatech a od roku 2013 se zákaz rozšířil i na všechny ingredience těchto výrobků. Díky tomu jsou všechny kosmetické přípravky dostupné v EU vyráběny "bez testování na zvířatech".

Značka Eucerin toto pravidlo bezvýhradně dodržuje a již dlouho předtím se aktivně vyhýbala testování na zvířatech po celém světě, kdykoli to bylo zákonně možné. Naše kosmetické přípravky ani jejich složky na zvířatech netestujeme, jedinou výjimkou jsou velmi vzácné případy, kdy to speciálně vyžaduje zákon.

Ve světě, například v Číně, stále existuje několik místních zákonů, které vyžadují testování na zvířatech pro oficiální schválení bezpečnosti produktu. V takovém případě testy provádějí místní, státem autorizované instituce, bez účasti výrobců (v tomto případě Eucerin). Naším jednoznačným cílem je přesvědčit čínské úřady, že testování kosmetických přípravků na zvířatech není nutné. Značka Eucerin se nadále aktivně podílí na vývoji inovativních alternativních metod testování a podporuje zavádění již existujících metod v mezinárodním společenství.

Alternativy k testování na zvířatech

Pro značku Eucerin je i nadále zcela zásadní vyvíjet a zavádět alternativní metody k testování na zvířatech, neboť bezpečnost spotřebitelů je pro nás nejvyšší prioritou. Naše mateřská společnost Beiersdorf je jako jedna z předních výzkumných společností v této oblasti již téměř 40 let v čele vývoje a propagace alternativních metod testování. Navíc v rámci expertních panelů a sdružení úspěšně spolupracujeme na vývoji in vitro alternativ k testování na zvířatech.

Značka Eucerin je součástí rodiny Beiersdorf a má přístup k veškerému výzkumu vedenému společností Beiersdorf, včetně alternativních metod k testování na zvířatech. Od roku 2014 spolupracuje výzkumný tým společnosti Beiersdorf s berlínskou biotechnologickou společností TissUse na simulaci fyziologických procesů a interakce mezi kůží a játry, abychom tak mohli lépe porozumět mechanismům, jak nové účinné látky působí na lidský organismus.

Konec testování na zvířatech

Nadále se intenzivně podílíme na vývoji a validaci klíčových alternativních metod testování, které jsou dnes mezinárodně uznávány OECD (Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a které již schválily důležité regulační orgány. Investujeme do této důležité oblasti výzkumu značné finanční prostředky a ve spolupráci s více než 50 partnery a zájmovými skupinami po celém světě jí poskytujeme aktivní podporu.

Průkopník nových přístupů k testování

V roce 1992 dosáhli naši výzkumníci významného milníku, když vyvinuli základní metodu takzvaného testu fototoxicity 3T3-Neutral Red Uptake. Tento test byl první alternativou k testování na zvířatech, kterou úřady přijaly po formálním kruhovém testu pro validaci (2000 v EU a 2004 v oblasti OECD). Dnes je tento test po celém světě součástí běžné praxe pro testování snášenlivosti nových složek pod vlivem UV záření. Navíc se jedná o první test in vitro uznaný v Číně.

příroda

Spolupráce s renomovanými partnery

Ve spolupráci s více než 50 partnery a zájmovými skupinami se aktivně podílíme na vývoji inovativních alternativních metod a jejich zavádění na mezinárodní úrovni. Jsme intenzivně zapojeni do různých pracovních skupin v rámci zastřešující evropské organizace kosmetického průmyslu (Cosmetics Europe), spolupracujeme s Evropským centrem pro validaci alternativních metod (EURL ECVAM) a podporujeme OECD sdílením vědeckých poznatků. Jsme aktivním členem Evropské společnosti pro toxikologii in vitro (ESTIV) a od roku 2006 zakládajícím členem Evropského partnerství pro alternativní přístupy k testování na zvířatech (EPAA) – společné organizace Evropské komise a sedmi průmyslových odvětví.

Stimulace a podpora budoucího výzkumu

Přestože se podařilo dosáhnout značného pokroku, v současné době stále neexistují oficiálně přijaté a zavedené alternativní metody testování pro všechny otázky týkající se bezpečnosti. Tento fakt významně ovlivňuje vývoj inovativních výrobků a legislativní schvalování nových ingrediencí kosmetických přípravků. Proto budeme i nadále intenzivně pracovat na vývoji a úspěšném využívání alternativ k testování na zvířatech.

Související články

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin