Klidný oceán.

Obaly a udržitelnost u značky Eucerin

4 min čtení
Zobrazit více

Neustále pracujeme na tom, abychom spojili maximální účinnost produktů s minimálním dopadem na životní prostředí. To například znamená, že neustále inovujeme obaly našich výrobků, tak abychom dokázali každou řadu zabalit udržitelným způsobem zohledňujícím složení přípravku, čímž snižujeme dopad našich obalů na životní prostředí. Dodržováním zásad cirkulární ekonomiky usilujeme o výrazné snížení emisí CO2.

moře

Přehodnocujeme využití plastů

Znečištění plastem je jedním z nejpalčivějších ekologických problémů současnosti. Nejde však jen o znečištění: pro samotnou výrobu plastů jsou nutné fosilní suroviny, jichž máme omezené množství. Právě z těchto důvodů jsme jako značka Eucerin přesvědčeni, že musíme výrazně snížit množství primárních plastů fosilního původu, které používáme k balení našich produktů. Naším ambiciózním cílem je do roku 2025 snížit množství primárních plastů fosilního původu o 50 %1 ve srovnání s rokem 2019.

Šetříme plasty

Abychom šetřili plasty, snažíme se snížit hmotnost našich obalů, kdekoli to je možné. Koneckonců snížení hmotnosti je první zásadou udržitelných obalů. Proto nový obal naší AtopiControl Lehké tělové emulze obsahuje o 20–40 % méně plastu (v závislosti na velikosti přípravku). Použití menšího množství materiálu také přispívá ke snížení emisí CO2. V tomto případě tedy platí, že méně je opravdu více.

Snižujeme množství primárních plastů díky recyklovaným plastům

Snižujeme množství primárních plastů díky recyklovaným plastům

Abychom dosáhli svého ambiciózního cíle snížit do roku 2025 množství primárního plastu fosilního původu o 50 %1, balíme stále více produktů do obalů z recyklovaného plastu namísto plastu primárního. Protože recyklace plastů je energeticky méně náročná než výroba nového materiálu, přispíváme tímto způsobem také ke snižování emisí CO2.

Prvního velkého mezníku jsme dosáhli s lahvičkami od pleťových čisticích přípravků na obličej, které jsou od začátku roku 2021 vyráběny až z 98 % z recyklovaného plastu.

Přípravky Eucerin

Další na řadě jsou lahvičky od našich nejprodávanějších tělových mlék a sprchových přípravků z řad pH5 a UreaRepair PLUS, které jsou od října 2021 vyráběny až z 99 % z recyklovaného plastu.

Proč ne ze 100% recyklovaného plastu?

I když by bylo hezké mít obaly ze 100% recyklovaného plastu, stále potřebujeme 1 až 5 % nerecyklovaných složek, abychom uchovali a ochránili naše delikátní receptury před slunečním zářením. Máme za to, že transparentnost a upřímnost jsou klíčové a že je lepší dávat reálné sliby. Proto netvrdíme, že jde o 100% recyklovaný plast, když je ve skutečnosti recyklovaný z 99 %.

Doporučujeme


Podporujeme cirkulární ekonomiku: Recyklovatelnost & opětovné použití

Abychom aktivně podpořili cirkulární ekonomiku, plánujeme do roku 2025 nadále zvyšovat recyklovatelnost a možnost opětovného použití našich obalů.
Z ekologického hlediska je smysluplnější obaly opakovaně plnit, používat a recyklovat, aby měly více než jedno použití a staly se součástí cirkulární ekonomiky.

Každý rok budeme rozšiřovat koncepty náhradních náplní a zavádět jejich nová inovativní řešení. Prostřednictvím celé řady kroků a projektů budeme také zvyšovat recyklovatelnost našich obalů, čímž podpoříme náš cíl zajistit, aby do roku 2025 byla většina obalů Eucerin recyklovatelná, opakovaně použitelná nebo určená k opakovanému plnění.

Snižujeme spotřebu papíru

Papír je oblíbený obalový materiál. U značky Eucerin ho používáme na letáky a kartonové krabice. Pro výrobu papíru je však zapotřebí také dřevo, voda a energie. Snížením množství používaného papíru přispívá značka Eucerin k ochraně přírodních zdrojů a snížení emisí CO2.

Konec příbalových letáků

V roce 2020 jsme začali odstraňovat příbalové letáky ze všech našich kosmetických přípravků2. Tím se celosvětově ušetří 20 milionů letáků za rok, což odpovídá 47 metrickým tunám papíru. Pečlivě jsme zkoumali, které informace v příbalovém letáku jsou zásadní, přičemž jsme brali v úvahu jak zákonné požadavky, tak zájmy vás jako spotřebitelů. Nyní najdete všechny důležité informace na hlavním obalu přípravku a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách značky Eucerin.

Snižujeme množství papírových krabiček

To ale není vše. Pro snížení spotřeby papíru jsme už podnikli i další kroky. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že některé naše přípravky už nebudeme balit do papírových krabiček, zejména v případě větších balení výrobku, kde se všechny podstatné informace vejdou na jeho primární obal. Tam, kde to tedy bude možné, vyřadíme z našeho sortimentu papírová krabičky a do roku 2025 tak ušetříme více než 100 tun papíru ročně. Pro naše obaly také testujeme nový kartonový materiál, abychom i nadále snižovali jak poptávku po papíru, tak svoji uhlíkovou stopu.

Do roku 2025 ušetříme ročně více než 200 tun papíru (v porovnání s rokem 2019), čímž snížíme spotřebu dřeva, vody a energie potřebné k výrobě papíru.

Ruka držící symbol recyklace na pozadí bujného lesa.

1 Cíl společnosti Beiersdorf 

2 S výjimkou zdravotnických prostředků

Související články

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin