Ilustrační obrázek stylizované planety Země.

Snižujeme
svoji uhlíkovou stopu

Jako značka Eucerin jsme se zavázali snížit svoji uhlíkovou stopu. To znamená, že přehodnocujeme způsob, jakým inovujeme, vyrábíme a balíme naše výrobky.

Záleží nám na životním prostředí

Neustále snižujeme svoji uhlíkovou stopu tím, že podporujeme cirkulární ekonomiku, šetříme materiály a podporujeme udržitelné využívání půdy.

Řeka protékající bujným lesem.

Od ambicí k akci

Jako značka Eucerin jsme se zavázali dosáhnout ambiciózních cílů: 

  • Do roku 2025 snížíme oproti roku 2019 množství primárních plastů fosilního původu o ~50 %1, a to například snížením hmotnosti obalů a používáním recyklovaných materiálů.
  • Do roku 2025 ušetříme ročně ve srovnání s rokem 2019 více než 200 tun papíru.
  • Abychom podpořili cirkulární ekonomiku, bude do roku 2025 většina našich obalů recyklovatelná, opakovaně použitelná nebo znovu naplnitelná.
  • Eucerin se podílí na plnění klimatického cíle společnosti Beiersdorf, kterým je snížení emisí skleníkových plynů o 30 % v letech 2018 až 2025.

Odpovědnost začíná u zdrojů ingrediencí

Zjistěte, jak se Eucerin zaměřuje na udržitelnost v celém dodavatelském řetězci i mimo něj.

Cíle značky Eucerin pro rok 2025

Jako světový inovátor v oblasti péče o pleť jsme přehodnotili svůj přístup k udržitelnosti a rozhodli se naplnit ambiciózní plán. V souladu se čtyřmi klíčovými cíli v oblasti udržitelnosti se zavazujeme, že budeme produkty Eucerin, které znáte a máte rádi, vyrábět a balit udržitelnějším způsobem.

1: Cíl společnosti Beiersdorf

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin