Co je sluneční záření – A jaký má vliv na pokožku?

10 min čtení
Zobrazit více

Slunce je zdrojem veškeré energie a je nezbytné pro mnohé procesy, ať už je to fotosyntéza, nebo tvorba vitamínu D v lidském těle. Ale jako u většiny biologických procesů, i zde je nutné zachovávat určitou "míru" - sluneční záření sice k životu potřebujeme, ale nadměrné vystavování se slunci nám naopak může škodit,a  zejménapak  naší pokožce.

Co je sluneční záření?

Sluneční záření se skládá ze spektra paprsků různé vlnové délky. Viditelné záření má vlnovou délku 400-700 nm, zatímco neviditelné ultrafialové (UV) záření má kratší vlnovou délku (280-400 nm), a neviditelné infračervené záření delší vlnovou délku (700 nm - 1 mm). Záření delších vlnových délek, viditelné a infračervené záření, je schopno pronikat hlouběji do kůže, je však méně pravděpodobné, že způsobují její poškození.  

Krátkovlnné UV záření, které působí na kožní buňky, vyvolává vysoce reaktivní volné radikály.

Pronikání elektromagnetického spektra slunce do kůže
Doporučujeme používat sluneční ochranu – UVA a UVB záření může poškodit pokožku.

Volné radikály (nadbytečné molekuly kyslíku) poškozují kožní buňky. Čím je poškození závažnější, tím je větší riziko vzniku vrásek, chronických poškození  až po rakovinu kůže.

Oxidační stres je vyvolaný nerovnováhou mezi tvorbou volných radikálů a schopností těla tyto radikály neutralizovat za pomoci antioxidantů. Sluneční záření je krátkovlnné a proniká sice jen rohovou vrstvou (stratum corneum) a vrchními vrstvami kůže epidermis a dermis, takže nezasáhne až do vnitřních vrstev kůže (hypodermis), ale i v těchto tkáních dokáže způsobit četné komplikace.
Přečtěte si více o struktuře kůže.

UV záření se vyskytuje ve třech formách, ultrafialové záření A (UVA),  ultrafialové záření B (UVB) a  ultrafialové záření C (UVC):

 • UVB přináší energii, kterou pokožka potřebuje k tvorbě vitamínu D, ale zároveň je příčinou spálení pokožky a přímého poškození DNA.
 • UVA také přispívá k poškození pokožky, zejména předčasnému stárnutí.
 • UVC  zablokuje zemská atmosféra, takže se na pokožku nedostane.

UV záření

Množství UV záření, s nímž přichází pokožka do kontaktu, závisí na mnoha faktorech, jako je denní doba, roční období, nadmořská výška a poloha na zeměkouli. V době, kdy je UV záření intenzivní, například v poledne v horkém letním dni, se venku doporučuje mít na sobě oděv a používat ochranné opalovací přípravky.

Jaký vliv mají sluneční paprsky na pokožku

Sluneční záření, zejména paprsky UVA a UVB, mohou způsobit spálení, předčasné stárnutí kůže, poškození očí, oslabení imunitního systému, fotoalergické a fototoxické reakce, a dokonce i rakovinu kůže. Praktičtí lékaři a dermatologové stále častěji upozorňují, že existuje souvislost mezi frekvencí výskytu rakoviny kůže a rozsahem poškození DNA, a neustále připomínají, že více než 90 % případů rakoviny kůže je způsobeno slunečním zářením. Nejlepší je prevence díky ochranným přípravkům proti slunci.

Získejte více informací o ochraně před slunečním zářením.

UVB paprsky

Paprsky UVB a UVA se nejvíce podílejí na negativním vlivu slunečního záření na kůži. Tabulka  uvádí podrobnosti o vlastnostech a účincích těchto dvou typů UV záření na pokožku.

Vlastnosti UV záření

Vlastnosti UVA záření

UVA záření je během dne přítomné v konstantní intenzitě.

Aktivuje melaninový pigment, který se vyskytuje v buňkách vrchní vrstvy kůže, a způsobuje krátkodobé zhnědnutí kůže.

UVA paprsky procházejí téměř bez překážky i vrstvami mraků a smogu.

UVA paprsky  mohou proniknou i sklem a okny.

Protože UVA záření dokáže proniknout do hlubší vrstvy kůže (dermis), hraje významnější roli spíš v dlouhodobém než v akutním okamžitém poškození kůže sluncem.

 • Předčasné stárnutí pokožky
 • Sluneční alergie, PLE a sluneční intolerance
 • Imunosuprese
 • Poškození oka a sítnice
 • Nepřímé účinky na DNA způsobené tvorbou volných radikálů
 • Genetické mutace (melanom)

Fotosensitivita vyvolaná léky

Vlastnosti UVB záření

Intenzita UVB záření se v průběhu dne mění, největší je v poledne.

UVB paprsky stimulují tvorbu nového kožního barviva melaninu, díky němuž dochází k dlouhodobějšímu opálení. Stimulují také buňky, aby vytvářely silnější epidermis.

Mohou spálit a poškodit pokožku, zejména v letním období a ve vysokých nadmořských výškách. 

Nepronikají tak hluboko do kůže, ale vytvářejí volné radikály v epidermis.

Ovlivňují DNA více než paprsky UVA a jsou hlavní příčinou poškození DNA kožních buněk.

UVB záření proniká až do spodních vrstev epidermis a je hlavní příčinou akutního poškození kůže sluncem.

 • Spálení v důsledku UV záření
 • Přímé poškození DNA a rakovina kůže (nemelanomové rakoviny kůže)
 • Poškození oka a sítnice

Fotosensitivita způsobená léky

Ochrana kůže před UVA a UVB zářením

UVA paprsky

UVA i UVB záření má na pokožku škodlivé účinky s tím rozdílem, že intenzita UVA záření je během celého dne spíše konstantní, zatímco intenzita UVB kolísá. Systém hodnot ochranných slunečních faktorů (SPF) u přípravků na opalování vychází z úrovně UVB ochrany, kterou daný výrobek poskytuje. Výrobky se symbolem UVA ochrany musí poskytovat alespoň minimální úroveň UVA ochrany. Poměr by měl být 1:3 pro UVA: UVB ochraně. 

Proto je důležité každý den určit intenzitu UV záření v místě Vašeho pobytu a použít odpovídající úroveň UV ochrany.  

Evropská asociace pro kosmetiku (dříve Colipa) také stanovila standardy UV ochrany pro výrobky UV ochrany. Mezinárodní norma ISO 24444-2010 je spolehlivou metodou testování UV účinnosti výrobků na opalování a je v souladu s pravidly Evropské Komise.

Kožní fototypy a ochranný sluneční faktor

A co ostatní paprsky?

Optimální úroveň sluneční ochrany je nutné vybrat podle individuální citlivosti pokožky na slunce (pigmentace kůže) a podle intenzity slunečního záření.
Ochranný sluneční faktor (SPF) vynásobený počtem minut, po které se pokožka přirozeně dokáže bránit slunci, nám udává maximální dobu pobytu na slunci bez rizika, že dojde k poškození pokožky v důsledku slunečního záření.

Oxidační stres

Dětská pokožka je slabší a velice citlivá na slunce. U dětí je tedy důležité používat opalovací přípravky s vysokým stupněm ochrany, aby nedošlo k poškození kůže paprsky UV.
Přečtěte si více o dětské pokožce a vlivu slunce.

Doporučení

Pokud si nejste jisti, který ochranný sluneční faktor se hodí pro Váš typ pleti nebo aktuální stav pokožky, zjistěte to pomocí diagnostiky pleti nebo se obraťte na svého dermatologa.

Pozitivní vlivy slunečního záření

Je všeobecně dobře známé, že sluneční záření může zlepšovat náladu, i když ještě není úplně vědecky objasněno, proč tomu tak vlastně je. Naopak dobře je již prozkoumaný fakt, že nedostatek slunečního záření může vést k nedostatku vitamíinu D v těle a k sezónní afektivní poruše (SAD), která s ním pravděpodobně souvisí.

Dostatečná dávka UVB záření je nezbytná pro mnoho životně důležitých procesů v lidském těle.
Serotonin, který se tvoří v mozku, je přímo ovlivněný množstvím slunečního záření, jemuž je tělo během dne vystaveno.

Zlepšení nálady (prevence SAD)
Studiemi se prokázalo, že míra tvorby serotoninu v mozku je přímo ovlivněná mírou slunečního záření, jemuž je tělo během dne vystaveno. Úroveň serotoninu je vyšší ve dnech, kdy svítí slunce, než když je pod mrakem nebo zataženo. Serotonin je velice silná chemikálie, která ovlivňuje v mozku náladu a má souvislost s pocitem štěstí. 

Naopak, lidé, kteří žijí v oblastech, kde je sluneční záření nižší, (většinou na severní polokouli v zimních měsících) trpí symptomy deprese, těžko se soustředí, mají nedostatek energie, nebo jsou unaveni a trpí nadměrnou ospalostí. Všechny tyto symptomy se klasifikují jako sezónní afektivní porucha neboli SAD. Přesná příčina SAD není sice známá, ale ví se, že je způsobena nedostatkem slunečního svitu. Uvažuje se teoreticky, že by příčinou mohla být snížená tvorba vitamínu D, ale není to zatím dokázané.

Vitamín D
Vitamín D je nezbytný pro mnoho životně důležitých procesů v našem těle, mimo jiné udržuje naše kosti zdravé a snižuje riziko deprese.

Zjistěte si více informací o této důležité látce, jakou je vitamín D.

Negativní vlivy UV záření na pokožku

Existuje mnoho nepříjemných komplikací, které mohou být způsobené nadměrným pobýváním na slunci.Níže naleznete ty nejčastější - od spálení až po rakovinu kůže.

Spálení

Pro spálení je charakteristická zarudlá a bolestivá pokožka s puchýři.

Spálení je nejčastější forma poškození kůže v důsledku působení slunečního záření a hlavní příčinou je UVB záření. Typické pro něj je zarudlá, bolestivá kůže s naskakujícími puchýři. Někdy se tyto symptomy neobjeví okamžitě, a může uplynout až pět hodin od pobytu na slunci, než se spálení kůže projeví. Spálení se lze vyhnout používáním ochranných opalovacích přípravků a vyhýbáním se přímému intenzivnímu slunci (zejména mezi 10. a 16. hodinou). Ošetření slunečního spálení spočívá v chlazení kůže, aby se předešlo bolesti a zánětu. Je možné na postižená místa přikládat studené obklady a používat speciální prostředky po opalování, které chladí a zklidňují pokožku.
Zjistěte si více informací o přípravcích po opalování Eucerin.

V závažných případech spálení kůže byste měli okamžitě vyhledat lékaře. K lékaři je také třeba jít, když máte spálenou pokožku a je vám přitom na omdlení, jste dehydrovaní, nebo máte velké puchýře. A samozřejmě také, pokud se spálí kojenec nebo malé dítě.

Sluneční alergie

Symptomy PLE se objevují jeden až dva dny po ozáření UV.
Acne aestivalis způsobuje kombinace ozáření sluncem a některých kosmetických prostředků.

Polymorfní světelná erupce (PLE) je nejčastější forma sluneční alergie a je diagnostikovaná asi u 90 % pacientů se sluneční alergií. Její výskyt v západní Evropě a v USA se pohybuje mezi 20 - 40 %. Sluneční alergii vyvolává oxidační stres způsobený UVA zářením a v menší míře také volné radikály vznikající působením UVB záření. 

Acne aestivalis (známé také jako Mallorca acne) vznikne, když záření UV působí zároveň s některými složkami, které se přidávají do lokálně aplikovaných kosmetických nebo opalovacích přípravků (např. emulgátory), které způsobí podráždění a zánět mazových váčků. Acne aestivalis trpí asi 1 - 2 % populace, nejvíce však mladé ženy a ženy středního věku (od 25 do 40 let). Symptomy jsou velice podobné symptomům PLE, proto je často obtížné je od sebe odlišit.

Fotosensitivita způsobená léky

Fotoalergické reakce mohou nastat, když určitý lék reaguje na sluneční záření.

Fototoxické a fotoalergické reakce mohou vzniknout, když u nějakého léku, který normálně citlivost kůže nevyvolává, dojde k fotoaktivaci při ozáření UV paprsky. 

Fotosensitivita může být následkem jak orálně podávané (systémové) medikace, tak lokálně podávaných léků a kosmetických přípravků.

Některé protizánětlivé léky nebo léky proti bolesti typu Ibuprofen rovněž mohou vyvolat fotosensitivitu. Dalšími běžně užívanými fotoaktivními léky jsou antibiotika, nesteroidní antirevmatika, diuretika, statiny, retinoidy a antifungální léky. Tyto skutečnosti je třeba pečlivě zvažovat při výběru přípravků i přípravků sluneční ochrany.
Zjistěte si více informací o fotosensitivitě.

Doporučení

Jestliže si nejste jisti, zda léky, které užíváte, nemohou vyvolat fotosensitivitu, nebo chcete získat celkové informace o tom, které léky mohou fotosensitivitu vyvolat, obraťte se prosím na lékárníka nebo dermatologa.

Nadměrné vystavování se slunci může vyvolat předčasné stárnutí kůže.

Předčasné stárnutí kůže
Předčasné stárnutí kůže je většinou způsobeno vystavováním se slunci. Kůže reaguje vznikem pih, pigmentových skvrn (také se jim říká "jaterní skvrny"), rozšířených žilek. Také hrubne, ztrácí pružnost a objevují se jemné vrásky. Objevují se tmavé skvrny, kůže povoluje, a ozáření sluncem může způsobit aktinickou keratózu.

Rakovina kůže
Rakovina kůže se nejčastěji objevuje napokožce, která je nejvíce vystavována slunci, takže největší riziko je na pleti obličeje. Vzhledem k tomu, že aktinická keratóza je prekancerózní stav, může se z některých keratóz následně rozvinout rakovina kůže.

Aknitická keratóza se projevuje suchými, olupujícími se ložisky na pokožce v důsledku vystavování se slunci v průběhu let. Jsou růžová, červená nebo hnědá a různě široká, od 0,5 do 3 cm. Nejvíce se vyskytují na obličeji (zejména na rtech, nose a na čele), dále také na krku, předloktí, hřbetu ruky, a (zejména u mužů) na okraji ušních boltců a na holém temeni hlavy, a (u žen) v podkolenních jamkách.

Kožní onemocnění

Rakovinu vyvolávají poškození kůže, způsobené vystavování se slunci v průběhu předchozích let. Doporučuje se proto používat přípravky na opalování s relevantním SPF.
Doporučuje se chodit na pravidelné preventivní prohlídky k dermatologovi a lékaři oznámit jakékoliv změny na pokožce.

Bazaliom vypadá jako malý, pomalu rostoucí, lesklý růžový nebo červený výrůstek. Když se na pokožce ponechá, vytváří se na něm stroupek, krvácí, nebo se na něm udělá vřídek. Většinou se tyto výrůstky objevují v obličeji, pokožce hlavy, uších, rukou, ramenou a na zádech. Spinaliom sou obvykle růžové uzlíky. Pokožka na nich je buď ztvrdlá nebo šupinatá a nejvíce se vyskytují v obličeji, na krku, rtech,uších, rukou,  ramenou, pažích a na nohách. Často krvácejí a někdy zvředovatí.

Menalom je nejzávažnější druh kožního nádoru. Jeho prvním příznakem bývá buď objevení nového mateřského znaménka, nebo změna vzhledu již existujícího znaménka. Tvar melanomů většinou bývá nepravidelný, jejich barva není jednolitá a bývají větší než 6 mm. Mohou se objevit kdekoliv na těle, ale nejvíce se vyskytují na zádech, nohou, pažích a v obličeji.

Doporučení

Jestliže máte jakékoliv pochybnosti ohledně poškození pokožky, navštivte svého lékaře nebo dermatologa.

Doporučujeme

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin