Projevy stárnutí – Stárnutí pleti obecně

7 min čtení
Zobrazit více

Přibližně od 25. roku se na povrchu pleti začínají objevovat první známky stárnutí. Nejdříve jsou to jemné linky, a postupem času i vráskyztráta objemu a ztráta pružnosti.

Naše pleť stárne z mnoha důvodů. Mnoho z příčin stárnutí pleti jsou zcela přirozené a nelze je změnit. Existuje však několik příčin, které způsobují předčasné stárnutí pleti a můžeme je ovlivnit. Celostní přístup k životnímu stylu a péči o pleť může pomoci snížit viditelné známky stárnutí pleti a předcházet předčasnému stárnutí pleti. 
Pochopení způsobu, jakým vnitřní a vnější faktory ovlivňují strukturu a funkci kůže, nám může poskytnout informace o možnostech léčby a péče o pleť.

Projevy A Příznaky

Viditelné projevy stárnutí pleti

Existují tři hlavní projevy stárnutí pleti. Každý z nich ovlivňuje vzhled obličeje jiným způsobem.

Struktura pleti se s časem mění. Jemné linky a vrásky jsou obvykle první viditelnou známkou stárnutí pleti.
Ochabování pleti je známkou ztráty objemu.
Se ztrátou pružnosti začíná naše pleť být méně pevná a tvoří se hlubší vrásky.

Vrásky
Prvním viditelným projevem stárnutí jsou od 25. roku jemné linky a vrásky. Tyto linky se objevují na různých částech obličeje a jsou nejsnadněji rozpoznatelnými projevy stárnutí. Nejprve se objeví jemné linky. Tyto drobné, mělké vrásky se obvykle viditelně projeví nejdříve u vnějších koutků očí. Říká se jim také vrásky smíchu nebo vějířkovité vrásky. Na čele se vrásky tvoří jako vodorovné linky v důsledku mimiky obličeje a mají tendenci se s postupujícím časem prohlubovat. Drobnější, svislé linky mezi obočím vznikají, když se mračíme. Hlubší vrásky tvoří mezi nosem a ústy takzvané nosoretní rýhy. Ty souvisí s ochabováním pleti a často doprovázejí ztrátu objemu a postupem času také ztrátu pružnosti.

Ztráta objemu
Ztrátu objemu může být někdy obtížné určit a bývá označována také jako povolená pleť, ochabování kontur obličeje nebo "povadlá pleť". Na rozdíl od ztráty pevnosti nebo vrásek změní celkový vzhled obličeje způsoby, které jsou sice viditelné, ale lze je jen těžko přesně identifikovat. Nejvíce se ubývající objem a povolené obličejové kontury doprovázející ztrátu objemu projeví v pesimisticky, smutně nebo unaveně vypadajícím výrazu obličeje, který pak můžeme chybně vnímat jako špatnou náladu či negativní postoj dané osoby.

Ztráta pružnosti a hluboké vrásky 
Zhruba od 50. roku věku naše pleť ztrácí pružnost a pevnost, její struktura slábne a tvoří se hlubší vrásky. S přibývajícím věkem se naše pleť také vysušuje, zdá se na pohled "hrubší" a ztrácí zářivost, typickou pro mladou pleť. 

Příčiny A Faktory

Naše pleť stárne důsledkem kombinace několika faktorů, jak vnitřních tak vnějších. Pochopení těchto faktorů nám pomáhá pečovat o pleť, redukovat viditelné známky stárnutí pleti a předcházet předčasnému stárnutí pleti.

Ke stárnutí dochází ve všech vrstvách kůže

Změny v jednotlivých vrstvách kůže se na povrchu projevují jako známky stárnutí.

Vrstvy epidermis
Pomalejší obnova buněk a snížená tvorba lipidů na povrchu pokožky představuje větší riziko zhrubnutí a dehydratace. S rostoucím věkem se tato konkrétní vrstva kůže stává citlivější na UV záření. Pokožka se hůře hojí a snížená funkce imunitního systému může vést k nárůstu kožních infekcí, i pomalejšímu hojení ran.

Vrstvy dermis
Od 25 let dochází každý rok k 1% poklesu hladiny kolagenu, jednoho ze "stavebních pilířů" pleti. Struktura pleti je oslabena a mohou se snáze tvořit jemné linky a vrásky. V procesu stárnutí naše pleť dále ztrácí pružnost a vrásky se prohlubují. Produkce kyseliny hyaluronové – dostatečná u mladistvé pleti – se zpomaluje, proto v sobě kožní buňky méně účinně vážou vodu a pleť se vysušuje. Začíná být také tenčí a náchylnější k poškození a praskání vlásečnic. Snížená mikrocirkulace znamená, že zásobování povrchových vrstev výživou a kyslíkem je méně intenzivní, což způsobuje, že pleť již není tak růžově zářící jako v mládí.

Vrstvy podkoží
V hlubších vrstvách kůže jsou nejvýraznější změny u velikosti a množství tukových buněk. Toto snížení vede dominovým efektem ke ztrátě objemu, a ten poté může vést k hlubokým vráskám, propadlým tvářím a zhoršenému hojení ran.

Stárnutí způsobuje změny ve všech vrstvách kůže, a ovlivňuje její tva i složení.

Vnitřní příčiny stárnutí

Některé z příčin stárnutí pleti jsou nevyhnutelné. Náš biologický věk určuje strukturální změny v kůži a účinnosti buněčných funkcí. Ty se zpomalují každým rokem.

U mladé pleti napojení vrstev zajišťuje účinný přísun vody a živin do vrchních viditelných vrstev.
Postupem času se struktura kůže mění a snižují se její funkce. Výsledkem je viditelně stárnoucí pleť.

Horší prokrvení pleti znamená, že přívod živin a kyslíku k jejímu povrchu je narušen. To vede ke ztrátě mladistvého a narůževělého vzhledu pleti.

Genetika hraje ve stárnutí pleti klíčovou roli. Etnická příslušnost a typ pleti, s nímž se rodíme, ovlivňují to, jak rychle se na povrchu pleti objeví známky stárnutí. Například světlá citlivá pleť je náchylná k tvorbě vrásek v mladším věku, zatímco asijská pleť má větší sklon k nerovnoměrnému tónu a vrásky se u ní objevují v pozdějším věku. Suchá pleť v důsledku stárnutí může být také způsobena konkrétními genetickými předpoklady dané osoby.

Přečtěte si více o tom, jak má etnická příslušnost vliv na pleť.

Vnější příčiny stárnutí

Vnější faktory, které ovlivňují rychlost, jakou naše pleť stárne, působí všechny v důsledku jediného procesu - oxidačního stresu, který uvolňuje molekuly označované jako volné radikály. Volné radikály se skládají z jediného nepárového elektronu ve vnějším obalu a způsobují stárnutí pleti poškozováním struktury kožních buněk.  

Za normálních okolností jsou volné radikály zachycovány a neutralizovány antioxidanty v pleti: molekuly se schopností je absorbovat a zastavit. S postupem času se však schopnost pleti deaktivovat volné radikály snižuje. Výsledkem je poškození všech součástí kožní buňky. Na zrychlení a spuštění oxidačního stresu má vliv  celá řada faktorů životního stylu.

Pihy a pigmentové skvrny jsou důsledkem procesu, jímž se pleť snaží ochránit před škodlivými účinky slunečního záření.
Znečištění ve městech může urychlit poškození pleti volnými radikály, zejména ve spojení s působením UV záření.

Slunce
Působení slunečních paprsků je primárním vnějším faktorem odpovědným za stárnutí pleti vlivem oxidačního stresu. Poškození pleti způsobené jak jejím dlouhodobým, tak běžným každodenním vystavováním UV záření se nazývá fotostárnutí, které má také na svědomí nerovnoměrnou pigmentaci.

Znečištění ovzduší
Vystavování pleti znečišťujícím látkám v ovzduší, nejčastěji ve velkých městech, může vyvolat uvolnění škodlivých volných radikálů. Mimo to znečištění zhoršuje vliv slunečního záření a urychluje oxidační stres.

Kouření
Chemické látky a nikotin obsažené v cigaretách jsou zodpovědné za zvýšené množství volných radikálů v pleti. Stejně jako znečištění zesilují účinky slunečního záření a vedou k oxidačnímu stresu.

Strava
Antioxidanty jsou molekuly se schopností neutralizovat volné radikály, které poškozují pleť a urychlují tak její stárnutí. Strava chudá na antioxidanty nám nijak nepomůže při zpomalování stárnutí pleti. Konzumace velkého množství ovoce a zeleniny bohaté na antioxidanty je proto důležitou součástí naší péče o pleť.

Nedostatečná péče
Pleť, která nedostává dostatek péče, stárne rychleji. Důkladné čištění pomocí výrobků vhodných pro konkrétní typ pleti spolu s pravidelným používáním kosmetických výrobků určených pro dané problémy pleti, které chcete řešit, mohou pleť do značné míry ovlivnit. Používání účinné UV ochrany při vystavování slunečnímu záření je klíčovou součástí prevence předčasného stárnutí pleti.

Řešení

Minimalizace příznaků stárnutí

Pochopení procesu stárnutí pleti vám nejlépe pomůže se správně rozhodnout, jak o pleť pečovat. Existují tři hlavní známky stárnutí: jemné linky a vrásky, ztráta objemu a ztráta pružnosti a hluboké vrásky, které jsou podrobněji popsány v samostatných článcích. Pokud si stále nejste jista, jaké výrobky jsou pro vaši pleť nejvhodnější, náš kožní test vám může posloužit jako užitečný diagnostický nástroj.  

Holistický přístup k životnímu stylu a péči o pleť může pomoci zabránit předčasnému stárnutí pleti a redukovat viditelné známky stárnutí pleti.

Dostatek spánku může pomoci v rámci celostního preventivního přístupu ke stárnutí.
Konzumace většího množství správných druhů potravin může být součástí holistického přístupu k prevenci.

Životní styl
Protože je oxidační stres hlavní příčinou vnějšího stárnutí pleti, veškeré změny životního stylu by měly směřovat k co největší minimalizaci jeho dopadů.

Strava
Zdravá strava, bohatá na ovoce a zeleninu, zajistí příjem antioxidantů, které mohou pomoci omezit škodlivé účinky volných radikálů na pleť. Měla by být co nejpestřejší, některé potraviny ale mají mimořádně vysoký obsah antioxidantů a mohou mít dokonce pro naši pleť  ochranné účinky: mrkev, meruňky a další oranžové a žluté ovoce a zelenina, borůvky, listová zelenina, papriky, rajčata, luštěniny, ryby – zejména losos, a ořechy.
Vedle výběru správných potravin existují důkazy, které naznačují, že některým potravinám bychom se naopak měli vyhýbat. U stravy s příliš vysokým obsahem tuků a sacharidů stravy bylo zjištěno, že urychluje proces stárnutí.

Kouření
Kouření výrazně urychluje stárnutí pleti, snižuje její pružnost a zářivost. Přestanete-li kouřit, můžete tak pomoci zlepšit vzhled pleti, neboť ji zbavíte chemických látek a nikotinu z cigaret.

Péče o pleť
Pleť se v jednotlivých fázích života proměňuje a způsob, jakým o ni pečujeme, by měl odrážet její postupně se měnící potřeby.


"Správná pravidelná péče o pleť je nezbytnou součástí holistického přístupu prevence projevů stárnutí: ztráty objemu, ztráty hutnosti, vrásek, a stavů pleti souvisejících se stárnutím, jako  je suchá nebo citlivá zralá pleť."

Pravidelné čištění pleti odstraňuje chemikálie, které mohou způsobovat oxidační stres.
Hydratační oční polštářky a pleťové masky mohou zlepšit vzhled pleti.

Je-li Vaše pleť zdravá, správná péče její zdraví podpoří. Pokud tomu tak není, může systematická péče pomoci jeho zlepšení. Pravidelná péče o pleť by měla sestávat ze tří kroků - čištění, péče a sluneční ochrany.

Čištění odstraňuje z pleti make-up, nečistoty a chemikálie. To je nezbytně důležité, neboť chemikálie ze znečištěného ovzduší zachycené na povrchu pleti mohou vyvolávat oxidační stres.

Péče dodává pleti výživné látky a hydrataci. Je třeba si vybírat takové pečující přípravky, které  jsou vhodné pro váš konkrétní stav pleti. Řešením problému správnými výrobky a jejich účinnými látkami, například kyselinou hyaluronovou, saponinem nebo sylimarinem, lze dosáhnout zlepšení vzhledu pleti. 
Ochrana pleti před UV zářením je nejdůležitějším krokem v prevenci předčasného stárnutí pleti. Volba výrobku s SPF by měla zohledňovat konkrétní typ a stav pleti. 

Přečtěte si více o sluneční ochraně pleti obličeje.

Můžete použít také krémy s barevnými pigmenty pro sjednocení tónu a korekci vaší pleti. Vyberte si ten, který se roztírá rovnoměrně, a netvoří na pleti linky, pak bude vaše pleť vypadat mladší.

Doporučujeme

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin