Udržitelnost a odpovědnost

Udržitelnost a odpovědnost „Pečujeme.“ koncept značky Eucerin

My jako značka Eucerin® věnujeme veškerou naší vášeň a odborné znalosti péči o pleť. Vyvíjíme dermokosmetiku s klinicky prokázanou účinností, která chrání a zachovává zdraví pleti. Již přes 100 let je značka Eucerin® průkopníkem medicínského výzkumu a inovací v péči o pleť. Uvědomujeme si též nutnost dlouhodobě posilovat udržitelnost našich výrobků a procesů a také se zapojujeme do sociálních projektů.

Usilujeme o odpovědný růst v obchodním podnikatelském prostředí, které se vyznačuje ekonomickou nejistotou, sociální nerovnováhou a environmentálními výzvami. 
Strategie udržitelnosti společnosti Beiersdorf „Pečujeme.“ je naším pilířem v odpovědném přístupu k lidem i k životnímu prostředí.

„Pečujeme.“: Sídlo společnosti Beiersdorf v Hamburku
Sídlo společnosti Beiersdorf v Hamburku

Globální závazek společnosti Beiersdorf k udržitelnému rozvoji stojí na třech pilířích: „Produkty, planeta, lidé“ a zahrnuje témata napříč celým hodnotovým řetězcem - od nákupu surovin až po zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a naši společenskou odpovědnost k širší společnosti.

Naše cíle pro 2020/2025

Náš udržitelný přístup se zaměřuje především na posílení naší schopnosti reagovat na změny a vytvářet firemní kulturu orientovanou na budoucnost. Známe oblasti, na nichž záleží našim partnerům, a které přispívají k dlouhodobému úspěchu naší společnosti a k řešení globálních problémů. Naše ambiciózní cíle pro období 2020/2025 se zaměřují na ty oblasti, kde má naše společnost nejsilnější vliv. Tyto cíle nám dávají jasný směr a motivují nás dosáhnout ještě více. 

Produktové cíle:

Výrobky s šetrnějším dopadem na životní prostředí by do roku 2020 měly představovat 50 % našich prodejů. (ve srovnání s rokem 2011)

 • 100 % recyklovatelných, opakovaně použitelných nebo kompostovatelných obalů do roku 2025.
 • 25 % recyklovaného materiálu u plastových obalů v Evropě do roku 2025.
 • Do roku 2025 je naším cílem získávat všechny naše obnovitelné suroviny zodpovědně a naše hlavní materiály bez nutnosti odlesňování.

Globální cíle:

Společnost Beiersdorf sníží do roku 2025 své emise CO2 vznikající v souvislosti se spotřebou energie a dopravou o 70 % na každý vyrobený produkt (ve srovnání s rokem 2014).

 

Odpovědnost začíná při nákupu

Firemní odpovědnost pro dodavatelský řetězec:

Naším „Kodexem chování“, který definuje společenské a ekologické normy a podporuje tak zadávání udržitelného nákupu, zavazujeme naše dodavatele k přizpůsobení se našim standardům - a to nejen s ohledem na požadovanou kvalitu výrobku, ale také na transparentní, spravedlivé a odpovědné obchodní standardy.

Kodex chování je závazný i pro naše dodavatele a je klíčovým kritériem pro výběrové řízení a následné hodnocení.

Díky úzké spolupráci s našimi dodavateli, je podporujeme při budování a rozvoji udržitelného dodavatelského řetězce. Tak můžeme zaručit, že splňují své společenské, ekologické i ekonomické povinnosti - a že naši spotřebitelé dostávají vysoce kvalitní výrobky.

Dále jsme také vyvinuli konkrétní opatření pro materiály vyžadující zvláštní pozornost, jako jsou suroviny na bázi palmového oleje.

 
Nákup našich surovin je jasně regulován.
Odpovědnost od samého začátku: nákup našich surovin je jasně regulován
„Pečujeme." od začátku až do prodeje produktu
„Pečujeme.“ od začátku až do prodeje produktu: Snažíme se šetřit zdroje kdekoliv je to možné

Suroviny:

Udržitelnost je důležitým kritériem našeho výzkumu, nákupu surových materiálů a vývoje nových složek a přípravků.

 • Do roku 2025 bude 65 % objemu našich surovin vyrobeno z obnovitelných zdrojů. 

Obaly:

Společnost Beiersdorf se neustále snaží optimalizovat obaly svých výrobků prostřednictvím alternativních a trvale udržitelných obalových řešení pro ochranu zdrojů.

 • Do roku 2025 budou naše obaly 100% recyklovatelné, opakovaně použitelné nebo kompostovatelné.
 • Do roku 2025 budou naše plastové obaly z 25 % recyklovaného materiálu. 

Společnosti Beiersdorf záleží na životním prostředí

Energie:

S naším programem „Modrá budova“ pomáháme našim vlastním nemovitostem splňovat ty nejpřísnější ekologické normy. Také využívání místu specifické projektování nám pomáhá zvyšovat energetickou efektivitu a snižovat emise skleníkových plynů. Od roku 2019 využívají všechny naše provozy na celém světě dodávky elektrické energie ze 100% obnovitelných zdrojů.

Odpad:

Společnost Beiersdorf uplatňuje během celého životního cyklu svých produktů strategii „zamezte, redukujte, opakovaně využijte a recyklujte“, a hledá spolu se všemi podílejícími se na výrobě potenciál pro optimalizaci snižování objemu odpadu a najít alternativní metody likvidace. 

Voda:

Každoročně provádíme analýzu rizik, která zaručuje dlouhodobou dostupnost vody - vzácného zdroje - pro naše výrobní závody. Cílem je minimalizovat riziko spojené s daným vodním zdrojem, který se poté snažíme využívat co nejefektivněji. Špičkové čistírny odpadních vod v našich výrobních centrech představují dobrý základ pro úsporu vody. Neustále pracujeme na jejich vývoji a přizpůsobujeme je požadavkům zařízení ve výrobních provozech.

 

Snížení spotřeby vody o 25 % do roku 2025 (ve srovnání s rokem 2018).

Obnovitelné zdroje chrání životní prostředí.
Využívání velkého podílu obnovitelných zdrojů chrání životní prostředí. Dosáhli jsme nulového odpadu určeného na skládky ve všech výrobních centrech
Vzácný zdroj: úspora vody
Vzácný zdroj: Kdekoliv je to možné, snažíme se maximálně šetřit vodou

Společnost Beiersdorf bere otázku odpovědnosti velmi vážně

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců:

Jako společnost s celosvětovou působností se zasazujeme o spravedlivé pracovní podmínky a transparentní formy spolupráce založené na vzájemném respektu ke všem účastníkům napříč celým řetězcem hodnot.

Spotřebitelé:

Společnost Beiersdorf informuje spotřebitele o svém závazku k udržitelnému rozvoji a nabízí jim udržitelné produkty. Kromě toho se snažíme dát spotřebitelům příležitost být součástí iniciativy udržitelnosti.

Společenská odpovědnost:

Naše společenská odpovědnost odráží strategické hodnoty a cíle naší společnosti a naší značky. Prostřednictvím sociálně-sponzorských projektů našich značek a dárcovských programů na firemní úrovni pomáháme rodinám a skupinám v nouzi.

Pracovní prostředí je založeno na vzájemné důvěře, transparentnosti a férovosti
Pracovní prostředí ve společnosti Beiersdorf je založeno na vzájemné důvěře, transparentnosti a poctivosti
Záleží nám na blahu našich zákazníků
Záleží nám na blahu našich zákazníků - proto podporujeme nejrůznější iniciativy

Eucerin® podporuje udržitelné projekty pro regeneraci, ochranu a podporu zdravé pleti. Téma, které je „velmi blízké srdci“ značky Eucerin®, je pomoc dětem, mladým lidem a jejich rodinám. Proto značka Eucerin® již od roku 2011 podporuje asociaci AGNES (Arbeitsgemeinschaft für neurodermitis Schulung e.V. an der Charité Berlin - Sdružení pro vzdělávání v oblasti neurodermatidy v Charité Berlin), jehož cílem je zlepšovat kvalitu života pacientů s dermatitidou a jejich rodin.

 

Ruku v ruce se všemi partnery

Zaměstnanci:

Jako společnost zapojujeme naše zaměstnance do naší iniciativy udržitelnosti a motivujeme jednotlivce i celé týmy k osobním závazkům. 

Dodavatelé:

Na základě pravidelné komunikace a společných projektů jsme vytvořili strategický systém řízení dodavatelů, který je zárukou zachování našich vysokých standardů produktové kvality, pracovních podmínek a ochrany životního prostředí.

Nezisková organizace:

Jsme přesvědčeni, že aktivní a otevřená komunikace s neziskovými organizacemi o otázkách udržitelnosti je oboustranně výhodná, proto s nimi úzce spolupracujeme na tématech, jako je dodavatelský řetězec palmového oleje a klimatické změny.

Moderní, zodpovědná a progresivní společnost
Vše řešíme společně - pro moderní, zodpovědnou a progresivní společnost

Eucerin Exkluziv Klub registrace

Staňte se členem!

 • Nabízíme užitečné informace, jak správně pečovat o různé typy pleti. 
 • Budete dostávat zprávy o novinkách a výhodných akčních nabídkách jako první.
 • Můžete se účastnit soutěží a exkluzivních testování produktů zdarma.
   

eucerin klub

Registrační formulář