Udržitelnost a odpovědnost – „Pečujeme.“ koncept značky Eucerin

5 min čtení
Zobrazit více

My jako značka Eucerin® věnujeme veškerou naší vášeň a odborné znalosti péči o pleť. Vyvíjíme dermokosmetiku s klinicky prokázanou účinností, která chrání a zachovává zdraví pleti. Již přes 100 let je značka Eucerin® průkopníkem medicínského výzkumu a inovací v péči o pleť. Uvědomujeme si též nutnost dlouhodobě posilovat udržitelnost našich výrobků a procesů a také se zapojujeme do sociálních projektů.

Sídlo společnosti Beiersdorf v Hamburku

Usilujeme o odpovědný růst v obchodním podnikatelském prostředí, které se vyznačuje ekonomickou nejistotou, sociální nerovnováhou a environmentálními výzvami. 
Strategie udržitelnosti společnosti Beiersdorf „Pečujeme.“ je naším pilířem v odpovědném přístupu k lidem i k životnímu prostředí.

Globální závazek společnosti Beiersdorf k udržitelnému rozvoji stojí na třech pilířích: „Produkty, planeta, lidé“ a zahrnuje témata napříč celým hodnotovým řetězcem - od nákupu surovin až po zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a naši společenskou odpovědnost k širší společnosti.

Naše cíle pro 2020/2025

Náš udržitelný přístup se zaměřuje především na posílení naší schopnosti reagovat na změny a vytvářet firemní kulturu orientovanou na budoucnost. Známe oblasti, na nichž záleží našim partnerům, a které přispívají k dlouhodobému úspěchu naší společnosti a k řešení globálních problémů. Naše ambiciózní cíle pro období 2020/2025 se zaměřují na ty oblasti, kde má naše společnost nejsilnější vliv. Tyto cíle nám dávají jasný směr a motivují nás dosáhnout ještě více. 

Produktové cíle:

Výrobky s šetrnějším dopadem na životní prostředí by do roku 2020 měly představovat 50 % našich prodejů. (ve srovnání s rokem 2011)

  • 100 % recyklovatelných, opakovaně použitelných nebo kompostovatelných obalů do roku 2025.
  • 25 % recyklovaného materiálu u plastových obalů v Evropě do roku 2025.
  • Do roku 2025 je naším cílem získávat všechny naše obnovitelné suroviny zodpovědně a naše hlavní materiály bez nutnosti odlesňování.

Globální cíle:

Společnost Beiersdorf sníží do roku 2025 své emise CO2 vznikající v souvislosti se spotřebou energie a dopravou o 70 % na každý vyrobený produkt (ve srovnání s rokem 2014).

 

Odpovědnost začíná při nákupu

Odpovědnost od samého začátku: nákup našich surovin je jasně regulován
„Pečujeme.“ od začátku až do prodeje produktu: Snažíme se šetřit zdroje kdekoliv je to možné

Firemní odpovědnost pro dodavatelský řetězec:

Naším „Kodexem chování“, který definuje společenské a ekologické normy a podporuje tak zadávání udržitelného nákupu, zavazujeme naše dodavatele k přizpůsobení se našim standardům - a to nejen s ohledem na požadovanou kvalitu výrobku, ale také na transparentní, spravedlivé a odpovědné obchodní standardy.

Kodex chování je závazný i pro naše dodavatele a je klíčovým kritériem pro výběrové řízení a následné hodnocení.

Díky úzké spolupráci s našimi dodavateli, je podporujeme při budování a rozvoji udržitelného dodavatelského řetězce. Tak můžeme zaručit, že splňují své společenské, ekologické i ekonomické povinnosti - a že naši spotřebitelé dostávají vysoce kvalitní výrobky.

Dále jsme také vyvinuli konkrétní opatření pro materiály vyžadující zvláštní pozornost, jako jsou suroviny na bázi palmového oleje.

 

Suroviny:

Udržitelnost je důležitým kritériem našeho výzkumu, nákupu surových materiálů a vývoje nových složek a přípravků.

  • Do roku 2025 bude 65 % objemu našich surovin vyrobeno z obnovitelných zdrojů. 

Obaly:

Společnost Beiersdorf se neustále snaží optimalizovat obaly svých výrobků prostřednictvím alternativních a trvale udržitelných obalových řešení pro ochranu zdrojů.

  • Do roku 2025 budou naše obaly 100% recyklovatelné, opakovaně použitelné nebo kompostovatelné.
  • Do roku 2025 budou naše plastové obaly z 25 % recyklovaného materiálu. 

Společnosti Beiersdorf záleží na životním prostředí

Využívání velkého podílu obnovitelných zdrojů chrání životní prostředí. Dosáhli jsme nulového odpadu určeného na skládky ve všech výrobních centrech
Vzácný zdroj: Kdekoliv je to možné, snažíme se maximálně šetřit vodou

Energie:

S naším programem „Modrá budova“ pomáháme našim vlastním nemovitostem splňovat ty nejpřísnější ekologické normy. Také využívání místu specifické projektování nám pomáhá zvyšovat energetickou efektivitu a snižovat emise skleníkových plynů. Od roku 2019 využívají všechny naše provozy na celém světě dodávky elektrické energie ze 100% obnovitelných zdrojů.

Odpad:

Společnost Beiersdorf uplatňuje během celého životního cyklu svých produktů strategii „zamezte, redukujte, opakovaně využijte a recyklujte“, a hledá spolu se všemi podílejícími se na výrobě potenciál pro optimalizaci snižování objemu odpadu a najít alternativní metody likvidace. 

Voda:

Každoročně provádíme analýzu rizik, která zaručuje dlouhodobou dostupnost vody - vzácného zdroje - pro naše výrobní závody. Cílem je minimalizovat riziko spojené s daným vodním zdrojem, který se poté snažíme využívat co nejefektivněji. Špičkové čistírny odpadních vod v našich výrobních centrech představují dobrý základ pro úsporu vody. Neustále pracujeme na jejich vývoji a přizpůsobujeme je požadavkům zařízení ve výrobních provozech.

 

Snížení spotřeby vody o 25 % do roku 2025 (ve srovnání s rokem 2018).

Společnost Beiersdorf bere otázku odpovědnosti velmi vážně

Pracovní prostředí ve společnosti Beiersdorf je založeno na vzájemné důvěře, transparentnosti a poctivosti
Záleží nám na blahu našich zákazníků - proto podporujeme nejrůznější iniciativy

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců:

Jako společnost s celosvětovou působností se zasazujeme o spravedlivé pracovní podmínky a transparentní formy spolupráce založené na vzájemném respektu ke všem účastníkům napříč celým řetězcem hodnot.

Spotřebitelé:

Společnost Beiersdorf informuje spotřebitele o svém závazku k udržitelnému rozvoji a nabízí jim udržitelné produkty. Kromě toho se snažíme dát spotřebitelům příležitost být součástí iniciativy udržitelnosti.

Společenská odpovědnost:

Naše společenská odpovědnost odráží strategické hodnoty a cíle naší společnosti a naší značky. Prostřednictvím sociálně-sponzorských projektů našich značek a dárcovských programů na firemní úrovni pomáháme rodinám a skupinám v nouzi.

Eucerin® podporuje udržitelné projekty pro regeneraci, ochranu a podporu zdravé pleti. Téma, které je „velmi blízké srdci“ značky Eucerin®, je pomoc dětem, mladým lidem a jejich rodinám. Proto značka Eucerin® již od roku 2011 podporuje asociaci AGNES (Arbeitsgemeinschaft für neurodermitis Schulung e.V. an der Charité Berlin - Sdružení pro vzdělávání v oblasti neurodermatidy v Charité Berlin), jehož cílem je zlepšovat kvalitu života pacientů s dermatitidou a jejich rodin.

 

Ruku v ruce se všemi partnery

Vše řešíme společně - pro moderní, zodpovědnou a progresivní společnost

Zaměstnanci:

Jako společnost zapojujeme naše zaměstnance do naší iniciativy udržitelnosti a motivujeme jednotlivce i celé týmy k osobním závazkům. 

Dodavatelé:

Na základě pravidelné komunikace a společných projektů jsme vytvořili strategický systém řízení dodavatelů, který je zárukou zachování našich vysokých standardů produktové kvality, pracovních podmínek a ochrany životního prostředí.

Nezisková organizace:

Jsme přesvědčeni, že aktivní a otevřená komunikace s neziskovými organizacemi o otázkách udržitelnosti je oboustranně výhodná, proto s nimi úzce spolupracujeme na tématech, jako je dodavatelský řetězec palmového oleje a klimatické změny.

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin