Zobrazit více

Politika ochrany soukromí

Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá!

Pro značku EUCERIN není důležitá pouze péče o Vaši pokožku a její ochrana. Velkou váhu přikládáme i ochraně Vašich osobních údajů. Respektujeme proto Vaše soukromí a byli bychom rádi, kdybyste nám v tomto ohledu mohli důvěřovat, pokud jde o ochranu údajů, stejně jako když jde o péči o pokožku. Vždy Vás transparentním způsobem informujeme o tom, na co Vaše údaje potřebujeme a zda a jak dlouho je budeme uchovávat.

 

Obsah

Politika ochrany soukromí

 1. Obecné informace 
  1.1. Zpracování osobních údajů 
  1.2. Správce
  1.3. Práva subjektu údajů 
  1.4. Předání dat orgánům dozoru

 2. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů během návštěvy naší webové stránky 
  2.1 Cookies
  2.1.1 Nezbytně nutné cookies (typ A)
  2.1.2 Funkční a výkonové cookies (typ B) 
  2.1.3 Cookies založené na souhlasu (např. marketing) (typ C) 
  2.1.4 Správa a smazání všech cookies 
  2.2 Webová analytika 
  2.2.1 Google Analytics 
  2.3 Sociální pluginy 
  2.4 Sociální login 
  2.5 YouTube-Videa 
  2.6 Online reklama
  2.6.1 Google Ads (Reklamy Google)
  2.6.2 Inzertní funkce Google Analytics
  2.6.3 Facebook Custom Audiences / vlastní publikum (webové stránky) Facebooku („Facebook Pixel“)
  2.6.4 Seznam Remarketing
  2.6.5 Adform
  2.6.6 Kde nakoupit (Commerce connector)
  2.6.7 Platforma pro správu dat (Salesforce Audience Studio/Krux)
  2.7 Google Tag Manager
  2.8 Vyhledávač lékáren
  2.9 Captchas

 3. Další nabízené služby (online a offline), účely zpracování 
  3.1 Kontakty
  3.2 Newsletter (novinky, Eucerin Exkluziv)
  3.3 Marketingové akce, soutěžní průzkumy a testování, soutěže 
  3.4 Věrnostní karta Eucerin
  3.5 Partnerské lékárny a střediska
  3.6 Oprávněný zájem na ochraně práv
  3.7 Výzkumy

 4. Námitky/odvolání souhlasu nebo uplatnění jiných práv

 5. Závěrečné informace

 

1. Obecné informace

Účelem této politiky ochrany soukromí (dále jen jako „politika“) je poskytnout Vám informace ohledně zpracování osobních údajů při užívání naší webové stránky a využívání souvisejících služeb.

Webovou stránkou se rozumí stránka www.eucerin.cz, jejímž provozovatelem je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále také jako „my“ nebo „Beiersdorf“). 

Osobními údaji ve smyslu článku 4 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa apod.

Zpracování probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchování je elektronické. Pokud je to nutné, užívá Beiersdorf ke zpracování tyto kategorie zpracovatelů:

Přepravní společnosti

Marketingové společnosti

Účetní společnosti

Auditorské společnosti

Společnosti poskytující právní služby

Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním

Společnosti poskytující IT služby

Společnosti zabývající se internetovým marketingem

Společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů

Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů

Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací

Společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci 

Zodpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR je správce, kterým je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 (viz. imprint).

 Kontaktní údaje správce jsou:

-          Elektronická adresa: info(at)eucerin.cz,

-          Adresa: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5.

Coby subjekt dotčený zpracováním osobních údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva dle článku 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup;
  • právo na opravu a výmaz;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů; a
  • právo vznášet námitky.

Dále máte právo podat stížnost orgánu dozoru ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Více o právech a způsob jejich uplatnění naleznete v článku 4 této politiky.

V některých případech Vás pro uplatnění Vašeho práva můžeme požádat o identifikaci, resp. prokázání, že se jedná o Vás. Více informací o zpracování Vašich údajů, které probíhá, pokud se na nás obrátíte, naleznete v odstavci 3.1 této politiky

V případě, že to vyžaduje právní povinnost mohou být předaná data orgánům dozoru.

Právní základ:

Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

 

2. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů během návštěvy naší webové stránky

Během návštěvy a užívání naší webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru a které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost. Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením ke zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf nebo externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, systém řízení obsahu) v souladu s požadovanými účely (pro potřeby zobrazení webové stránky a nastavení jejího obsahu). Tyto webové stránky jsou určeny pro osoby starší 15 let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 15 let s čímž subjekt přijetím této politiky souhlasí.

Výmaz souborů o připojení se k webu probíhá po sedmi (7) dnech.

Právní základ:

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

2.1. Cookies

Kromě shora uvedených údajů jsou na Vašem počítači během Vaší návštěvy a užívání naší webové stránky ukládány data, cookies nebo jiné technologie jako pixely (dále jen „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory ukládané Vaším prohlížečem na Vašem zařízení pro účely uložení určitých informací nebo obrazových souborů, jako jsou pixely. Až příště navštívíte naši webovou stránku na stejném zařízení, budou informace uložené v cookies následně předány buď na naši webovou stránku (dále jen „vlastní cookies“) nebo na jinou webovou stránku, k níž cookies patří (dále jen „externí cookies“ či „cookies třetích stran“).

Prostřednictvím uložených a vrácených informací příslušná webová stránka pozná, že jste ji již dříve otevřeli a navštívili ji prostřednictvím prohlížeče, který na tomto zařízení používáte. Tyto informace využíváme, abychom byli schopni danou webovou stránku optimálním způsobem vytvořit a zobrazit, v souladu s Vašimi preferencemi. V tomto ohledu je na Vašem zařízení identifikován pouze samotný soubor cookie. Nad rámec shora uvedeného budou osobní údaje ukládány pouze s Vaším výslovným souhlasem nebo bude-li to nezbytně nutné, abyste mohli využívat službu, která je Vám v této souvislosti nabízena a která je Vámi využívána.

Tato webová stránka využívá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže:

 • technické cookies (typ A);
 • funkční a výkonové cookies (typ B);
 • cookies založené na souhlasu (např. marketing) (typ C).

Více informací o nastavených a užívaných typech cookies naleznete v popisu nástrojů implementovaných na našich webových stránkách v této politice o ochraně soukromí. V případě, že tato stránka využívá Platformu pro správu souborů cookies, můžete navíc najít další informace zde.

 

2.1.1. Technické cookies (typ A)

Technické cookies garantují funkce, bez nichž nemůžete naše webové stránky užívat zamýšleným způsobem. Tyto cookies jsou užívány výlučně námi. To znamená, že všechny informace uložené v těchto cookies budou vráceny na naši webovou stránku.

Technické cookies slouží například k zajištění toho, že Vy jako registrovaný uživatel zůstanete zalogován po celou dobu, kdy budete otevírat různé podstránky naší webové stránky, a nebudete tak muset opakovaně zadávat své přihlašovací údaje, jakmile otevřete novou stránku.

Užívání technických cookies na naší webové stránce je možné bez Vašeho souhlasu. Z tohoto důvodu nemohou být technické cookies individuálně zapínány ani vypínány. Ve svém prohlížeči však můžete cookies vypnout kdykoli (viz níže).

Právní základ:

Plnění služby, resp. smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

2.1.2. Funkční a výkonové cookies (typ B)

Funkční cookies umožňují naší webové stránce, aby uchovávala již poskytnuté informace (například zaregistrované jméno nebo výběr jazyka) a nabízela Vám vylepšené a více personalizované funkce vycházející z těchto informací. Tyto cookies shromažďují a ukládají pouze pseudonymizované informace, takže nemohou sledovat Váš pohyb na jiných webových stránkách.

Výkonové cookies shromažďují informace o tom, jak jsou naše webové stránky užívány, za účelem zvýšení jejich přitažlivosti, obsahu a funkčnosti. Tyto cookies nám například umožňují určit, zda a které podstránky naší webové stránky jsou uživateli navštěvovány, jakož i to, jaký obsah uživatele především zajímá. Zaznamenáváme zejména počet návštěv určité stránky, počet otevřených podstránek, dobu strávenou na naší webové stránce, pořadí navštívených stránek, které hledané výrazy Vás k nám přivedly, země, region, případně město, odkud se přístup uskutečňuje, a poměr mobilních zařízení, z nichž se realizuje přístup na naše webové stránky. Sledujeme rovněž pohyb, kliky a rolování pomocí počítačové myši, abychom zjistili, které oblasti naší webové stránky uživatele především zajímají. Výsledkem je, že můžeme obsah naší webové stránky konkrétněji přizpůsobit potřebám našich uživatelů a optimalizovat naši nabídku. IP adresa Vašeho počítače předávaná z technických důvodů je obecně automaticky anonymizována a neumožňuje nám činit žádné závěry ohledně konkrétního individuálního uživatele.

Vaše nastavení cookies můžete kdykoliv upravit zde (aktivovat/deaktivovat).

Funkční a výkonové cookies se také nazývají „nezbytně nutné“ cookies ve smyslu směrnice ePrivacy 2002/58 EC, kdy souhlas nemusí být vyžadován.

Právní základ:

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

2.1.3. Cookies založené na souhlasu (např. marketing) (typ C)

Cookies, které nejsou ani technické (typ A), ani se nejedná o funkční nebo výkonové cookies (typ B), budou užívány pouze s Vaším výslovným souhlasem, např. marketingové cookies.

Rovněž si vyhrazujeme právo užívat informace, které jsme dostali prostřednictvím cookies z anonymní analýzy uživatelského chování návštěvníků naší webové stránky, abychom mohli na našich vlastních webových stránkách zobrazovat konkrétní reklamu na určité produkty z naší nabídky. Věříme, že Vy jako uživatel máte ze shora uvedeného prospěch, neboť zobrazujeme reklamu nebo obsah, o nichž se domníváme, že odpovídají Vašim zájmům na základě Vašeho chování – surfování po naší webové stránce, takže uvidíte méně nahodile roztroušené reklamy nebo určitého obsahu, který Vás případně zajímá méně.

Marketingové cookies pocházejí od externích reklamních společností (externí cookies) a jsou využívány ke shromažďování informací o webových stránkách navštívených uživatelem za účelem vytvoření reklamy orientované na cílovou skupinu pro tohoto uživatele.

Proces odmítnutí cookies užívaných pro online reklamu (opt out)

Můžete rovněž spravovat řadu korporátních cookies užívaných pro online reklamu prostřednictvím nástrojů volby spotřebitele, vytvořených v rámci samoregulačních programů v mnoha zemích, jakými jsou například ve Spojených státech působící https://www.aboutads.info/choices/ nebo v EU působící http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Svůj souhlas s užíváním cookies založených na souhlasu (typ C) můžete kdykoli individuálně odvolat s účinky do budoucna, a to odpovídající úpravou svého nastavení cookies.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

2.1.4. Správa a smazání všech cookies

Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby bylo obecně zakázáno ukládání cookies na Vašem zařízení a/nebo abyste byli pokaždé dotázáni, zda s umožněním cookies souhlasíte. Můžete rovněž kdykoli smazat cookies, které byly znovu umožněny. Podrobnosti o tom, jak toto vše funguje, naleznete ve funkci „Nápověda“ svého prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí cookies může mít obecně za následek funkční omezení naší webové stránky.

 

2.2 Webová analytika

2.2.1  Google Analytics

Účel/informace:

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Nastavení Google Analytics námi bylo změněno pouze na měřící funkce, pokud nebyl udělen separátní souhlas pro další marketingové/reklamní funkce.

Google Analytics využívá specifickou formu souboru cookie, který je uložen na Vašem počítači a umožňuje analýzu toho, jakým způsobem užíváte naši webovou stránku. Soubory cookies nastavené Google Analytics jsou cookies první strany, což znamená, že údaje hodnoty cookies budou odlišné pro každého zákazníka (tzn. není zde jednotné identifikační číslo cookies Google Analytics pro všechny weby). Informace o Vašem užívání této webové stránky generované tímto souborem cookie jsou obecně předávány na server Google ve Spojených státech amerických a tam i uchovávány.

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že Google Analytics byla na této webové stránce rozšířena, aby zahrnovala i kód “gat._anonymizeIp();“ za účelem zajištění anonymizovaného nahrávání IP adres (tzv. maskování – IP masking). Vzhledem k anonymizaci IP na této webové stránce je Vaše IP adresa společností Google na území EU a na území smluvních států Evropského hospodářského prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google ve Spojených státech amerických předávána úplná IP adresa a teprve tam zkrácena. Společnost Google se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Společnost Google tyto informace využívá v našem zastoupení k analýze toho, jak užíváte tuto webovou stránku, a to pro potřeby reportingu o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v souvislosti s Google Analytics není slučována s dalšími daty Google.

Ukládání cookies můžete zabránit provedením odpovídajícího nastavení s využitím softwaru Vašeho prohlížeče. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit v nahrávání údajů týkajících se Vašeho užívání dané webové stránky, které byly vygenerovány předmětným souborem cookie (včetně Vaší IP adresy), a ve zpracovávání těchto údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Příjemci:

Informace o třetí osobě: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podmínky poskytování služby Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Obecný přehled o zásadách zabezpečení a ochrany soukromí v Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, jakož i politika o ochraně soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme přijali standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.
Další příjemci: Předáváme shromážděné údaje relevantním interním oddělením pro zpracování a jiným pobočkám v rámci skupiny Beiersdorf nebo externím poskytovatelům služeb, smluvním zpracovatelům (např. hosting, poskytovatelé platforem, podpora a poskytovatelé analytických služeb) v souladu s požadovanými účely (zajištění analýzy).
Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

Výmaz/námitky:

Můžete deaktivovat Google Analytics prostřednictvím nastavení cookies zde.

Tato webová stránka rovněž využívá Google Analytics pro analýzu toků návštěvníků nezávislou na zařízení, která se provádí prostřednictvím identifikátoru uživatele. Sledování Vašeho užívání napříč zařízeními (cross-device tracking) můžete ve svém účtu Google vypnout v sekci „Mé údaje“, „Osobní údaje“.

Používané cookies: typ B. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Životnost cookies: 12 měsíců (toto se vztahuje pouze na cookies nastavené touto webovou stránkou).

Maximální doba uchovávání použitých cookies: až 26 měsíců.

Právní základ:

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

2.3 Sociální pluginy

Na našich webových stránkách jsou používány sociální pluginy („pluginy“) sociálních sítí, zejména tlačítka „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“ Facebooku, jehož webovou stránku facebook.com provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko, zodpovídá za Facebook.com v Evropě. Tyto pluginy jsou obvykle označeny logem Facebooku.

Kromě Facebooku užíváme pluginy z „Twitter“ (poskytovatel: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a „Pinterest“ (poskytovatel: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

Z důvodu ochrany osobních údajů jsme se schválně rozhodli nevyužívat na našich webových stránkách přímé pluginy sociálních sítí. Místo toho využíváme řešení „Shariff“. S pomocí Shariff si můžeme sami určit, kdy a zda budou údaje předávány provozovateli příslušné sociální sítě. Z tohoto důvodu neprobíhá v okamžiku, kdy si naši webovou stránku otevřete, žádné automatické předávání údajů na sociální sítě typu Facebook, Twitter ani Pinterest. Údaje budou předány sociálním sítím pouze v případě, že aktivně kliknete na tlačítko příslušné sociální sítě. V takovém případě zahájí Váš webový prohlížeč spojování na servery příslušné sociální sítě. Kliknutím na příslušné tlačítko (např. „Předat“, „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“) souhlasíte, že Váš prohlížeč vytvoří spojení se servery příslušné sociální sítě a předá údaje o užívání příslušnému provozovateli dané sociální sítě a naopak. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit povahu a rozsah údajů, které jsou následně shromažďovány těmito sociálními sítěmi.

Poskytovatel sociální sítě uchovává údaje, které o Vás shromáždí, jako profily uživatelů a následně je využívá pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo nastavení vzhledu své webové stránky orientovaného na poptávku. Toto vyhodnocování se odehrává především (i pro nezalogované uživatele) pro účely zastoupení poptávkově spravedlivé reklamy a za účelem informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo podávat námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž toto právo můžete realizovat tak, že se obrátíte na příslušného poskytovatele pluginu. Prostřednictvím těchto pluginů Vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a jinými uživateli, abychom mohli zlepšovat naši nabídku a činit ji zajímavější pro Vás jako uživatele.

Údaje jsou předávány bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele pluginu účet a jste tam zalogováni, nebo nikoli. Jste-li u poskytovatele pluginu zalogováni, budou Vaše údaje u nás shromážděné přiřazeny přímo k Vašemu existujícímu účtu u poskytovatele pluginu. Pokud kliknete na aktivační tlačítko a pak například vytvoříte spojení se stránkou, bude poskytovatel pluginu i tuto informaci uchovávat na Vašem uživatelském účtu a sdílet ji veřejně s Vašimi kontakty. Doporučujeme Vám, abyste se po využití sociální sítě pravidelně odhlašovali, zejména před aktivací tohoto tlačítka, jelikož se touto cestou můžete vyhnout tomu přiřazení k Vašemu profilu u poskytovatele pluginu.

Pro více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracovávání poskytovatelem pluginu se prosím seznamte s prohlášeními o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů, jak jsou Vám předestřeny níže. Tito poskytovatelé Vám rovněž poskytnou další informace ohledně Vašich práv v tomto kontextu a možnostech nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí.

 1. a)   Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.phpvíce informací o shromažďování údajů:http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, jakož i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
 2. b)   Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA; https://twitter.com/privacy.
 3. d)   Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme přijali standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

2.4 Sociální login

K zaregistrování a zalogování na svůj zákaznický účet můžete rovněž využít možnosti autentizace prostřednictvím Vašeho stávajícího profilu na některé z následujících sociálních sítí, Facebook, Twitter nebo Google+, a konečně zaregistrování nebo zalogování.

Pro tyto účely naleznete na registrační stránce nebo na přihlašovací stránce odpovídající symboly příslušných poskytovatelů sociálních sítí podporovaných naší webovou stránkou. Předtím, než bude vytvořeno spojení s poskytovatelem, musíte výslovně souhlasit se zpracováním a předáním níže popsaných údajů:

Kliknutím na příslušný symbol se otevře nové vyskakovací okno, v němž se musíte zalogovat s použitím svých přihlašovacích údajů pro danou sociální síť. Poté, co jste se úspěšně zalogovali, Vám příslušná sociální síť sdělí, které údaje nám budou předány pro autorizaci jako součást procesu registrace nebo přihlášení. Pokud jste s tímto datovým přenosem souhlasili, budou pole, která požadujeme pro registraci, vyplněna předanými údaji. Informacemi, které požadujeme pro registraci nebo přihlášení, je Vaše e-mailová adresa.

Teprve po udělení Vašeho výslovného souhlasu s užitím předaných a požadovaných údajů budeme Vaše údaje uchovávat a užívat pro účely uvedené v této politiku o ochraně soukromí. Nad rámec procesu autorizace nebude vytvořeno žádné spojení mezi Vaším účtem pro zvolenou registraci vytvořeným u nás a Vaším účtem na příslušné sociální síti.

Autorizační proces pro registraci a přihlášení vyžaduje předání Vaší IP adresy provozovateli příslušné sociální sítě.  Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracovávání těchto údajů příslušným poskytovatelem dané sociální sítě. Pro více informací si prosím přečtěte informaci o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele:

 1. a)   Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.phpvíce informací o shromažďování údajů:http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, jakož i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
 2. b)   Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
 3. c)   Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

Spojení s Facebookem (Facebook Connect)

Pokud je na této webové stránce umístěno takzvané „tlačítko Spojení s Facebookem“, můžete se na naši webovou stránku přihlásit svými uživatelskými údaji z Facebooku. Kromě toho může Spojení s Facebookem automaticky zařadit informace o Vašich aktivitách na naší webové stránce do Vašeho facebookového profilu. V tomto ohledu platí, že pokud aktivujete toto tlačítko, bude Vám umožněno, jak výslovně souhlasit s přístupem k Vašim uživatelským údajům na Facebooku, tak zveřejnit informace a aktivity na Vašem facebookovém profilu. K užívání dalších údajů (např. kontakt prostřednictvím Vaší e-mailové adresy) bude docházet pouze s předchozím výslovným souhlasem. Vezměte prosím na vědomí, že Facebook dostává informace o aplikaci nebo webové stránce prostřednictvím Spojení s Facebookem, včetně toho, co děláte. Pro potřeby personalizace procesu spojení může společnost Facebook v některých případech získat omezené množství informací před autorizací dané aplikace nebo webové stránky. Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a užívání těchto údajů společností Facebook, jakož i Vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí, naleznete ve politiku společnosti Facebook o ochraně soukromí:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.phpvíce informací o shromažďování údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, jakož i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme přijali standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

Správce:

Osoba odpovědná za tento sociální login je Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Germany.  
Kontakty pověřence jsou následující: Dataprotection@Beiersdorf.com anebo poštovní adresa správce Beiersdorf AG anebo české pobočky s uvedením předmětu “pověřenec”.

 

 

2.5 YouTube-Videa

Součástí naší webové stránky jsme učinili i videa na YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a lze je přehrát přímo z naší webové stránky. Všechna tato videa jsou integrována v „rozšířeném módu ochrany údajů“, což znamená, že pokud nekliknete na videa, abyste zahájili jejich přehrávání, nebudou YouTube předány žádné údaje o Vás jako uživateli. Teprve v okamžiku, kdy videa přehrajete, budou údaje uvedené v následujícím odstavci předány YouTube. Tento datový přenos nemůžeme žádným způsobem ovlivnit.

Návštěvou dané webové stránky získá YouTube informace o tom, že jste otevřeli odpovídající podstránku naší webové stránky. Kromě toho budou předány údaje uvedené v oddílu 2 této politika o ochraně soukromí, a to nezávisle na tom, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste zalogováni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Jste-li zalogováni na Google, budou Vaše informace přímo přidruženy k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přidružováni k Vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tohoto tlačítka odhlásit. YouTube uchovává Vaše údaje jako uživatelské profily a užívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo nastavení vzhledu své webové stránky orientovaného na poptávku. Toto posuzování se odehrává především (i pro nezalogované uživatele) pro účely poskytování reklamy orientované na poptávku a za účelem informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznášet proti vytváření těchto uživatelských profilů námitky, přičemž toto právo můžete vykonat tak, že se obrátíte na YouTube.

Pro více informací o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů YouTube se prosím seznamte se s touto politikou. Tam naleznete i další informace o svých právech a možnostech nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí:

https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme přijali standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

 

2.6 Online reklama

2.6.1. Google Ads (Reklamy Google, dříve Google Adwords)

2.6.1.1. Google Ads Conversion (Konverze reklam Google)

Využíváme služeb Google Adwords, abychom Vás upozornili na naše atraktivní nabídky, s využitím reklamních materiálů (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách. Ve vztahu k údajům z reklamních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jednotlivá reklamní opatření jsou. Chceme Vám ukázat reklamy, které Vás mohou zajímat, abychom pro Vás naši webovou stránku učinili zajímavější a zajistili spravedlivou kalkulaci reklamních nákladů.

Reklamní materiály dodává společnost Google prostřednictvím tzv. „reklamních serverů“. Pro tyto účely užíváme soubory cookies těchto reklamních serverů, prostřednictvím kterých lze měřit určité parametry pro hodnocení úspěchu, například vkládání reklam nebo kliky uživatelů. Pokud se na naši stránku dostanete prostřednictvím reklamy Google (Google ad), uloží Google Adwords na Vašem zařízení soubor cookie. Platnost těchto souborů cookie obvykle po 30 dnech uplyne, přičemž tyto soubory nejsou určeny k tomu, aby Vás osobně identifikovaly. Pokud jde o tento soubor cookie, jsou jako hodnoty pro analýzu obvykle ukládány unikátní identifikátor cookies, počet reklamních zobrazení (impresí) na umístění (frekvence), poslední zobrazení/imprese (relevantní pro postview konverze/konverze po zhlédnutí) a informace o odmítnutí/opt out (označení toho, že uživatel si již nepřeje být oslovován).

Tyto cookies umožňují společnosti Google rozpoznat Váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu subjektu, který je zákazníkem Adwords, a platnost tohoto souboru cookie uloženého na jeho zařízení ještě neuplynula, mohou společnost Google a daný zákazník zjistit, že daný uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi Adwords je přidělen jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků Adwords. V rámci shora uvedených reklamních opatření neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Dostáváme pouze statistická vyhodnocení od společnosti Google. Na základě těchto vyhodnocení můžeme zjistit, která z použitých reklamních opatření jsou obzvlášť efektivní. Z užívání reklamních materiálů nedostáváme žádná další data; zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

Prostřednictvím těchto použitých marketingových nástrojů Váš prohlížeč automaticky zahájí přímé spojení se serverem Google. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit rozsah a další užití údajů, které jsou získány použitím tohoto nástroje společností Google, a informujeme Vás proto dle našeho nejlepšího vědomí: Integrováním konverze Adwords získává společnost Google informace o tom, že jste si vyvolali příslušnou část naší internetové prezentace nebo klikli na naše oznámení. Pokud jste zaregistrováni u služby Google, může si společnost Google Vaši návštěvu přidružit k Vašemu účtu. I pokud nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nezalogovali, je možné, že tento poskytovatel obdrží a uloží Vaši IP adresu.

Účasti v tomto procesu sledování můžete zabránit několika způsoby: a) odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče, především zákazem externích cookies, nebudete dostávat žádné reklamy od poskytovatelů – třetích osob; b) vypnutím cookies pro sledování konverze, nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby byly cookies blokovány doménou www.googleadservices.comhttps://www.google.de/settings/ads, přičemž toto nastavení bude smazáno, když své cookies smažete; c) vypnutím zájmově orientované reklamy poskytovatelů, kteří se účastní samoregulační kampaně „O reklamě“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude smazáno, když své cookies smažete; d) trvalým vypnutím Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome ve Vašich prohlížečích prostřednictvím odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) odpovídajícím nastavením Vašich preferencí ohledně souborů cookie (klikněte zde). Mějte prosím na paměti, že v tomto případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této nabídky.

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů společností Google naleznete ve politiku o ochraně soukromí. Tam naleznete i další informace o svých právech a možnostech nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; společnost Google se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Více informací naleznete i na webové stránce organizace Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org.

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Maximální doba uchovávání cookies: až 90 dnů

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

 

2.6.1.2. Google Ads Remarketing (remarketing reklam Google)

Ve službě Google Ads využíváme funkci remarketingu. Tato funkce nám umožňuje uživateli inzerovat webové stránky na základě jeho zájmů na jiných webových stránkách v reklamní síti Google (ve vyhledávání Google nebo na Youtube, tzv. Google ads nebo na jiných stránkách). Za tímto účelem je analyzována interakce uživatelů na našich webových stránkách, například nabízí uživateli to, oč se zajímá, či aby bylo možno zobrazit cílenou reklamu uživateli po návštěvě těchto stránek následující po prohlížení stránek jiných. Abychom toto mohli činit, Google ukládá cookie do prohlížečů uživatelů, kteří navštěvují určité služby nebo webové stránky Google v reklamní síti Google. Tato "cookie", slouží k zaznamenání návštěv těchto uživatelů. Číslo se používá k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče v konkrétním zařízení a nikoliv k identifikaci osoby; osobní údaje nejsou uloženy.

Výmaz:

Účasti v tomto procesu sledování můžete zabránit několika způsoby: a) odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče, především zákazem externích cookies, nebudete dostávat žádné reklamy od poskytovatelů – třetích osob; b) vypnutím cookies pro sledování konverze, nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby byly cookies blokovány doménou www.googleadservices.comhttps://www.google.cz/settings/ads, přičemž toto nastavení bude smazáno, když své cookies smažete; c) vypnutím zájmově orientované reklamy poskytovatelů, kteří se účastní samoregulační kampaně „O reklamě“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude smazáno, když své cookies smažete; d) trvalým vypnutím Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome ve Vašich prohlížečích prostřednictvím odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) odpovídajícím nastavením Vašich preferencí ohledně souborů cookie (klikněte zde). Mějte prosím na paměti, že v tomto případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této nabídky.

Příjemci:

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů společností Google naleznete v politice o ochraně soukromí. Tam naleznete i další informace o svých právech a možnostech nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme přijali standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

Více informací naleznete i na webové stránce organizace Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org.

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Životnost cookie: 180 dní (uvedené se užije pouze pro cookies nastavenými těmito webovými stránkami).

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Tato webová stránka také využívá rozšířené funkce Google Analytics (inzertní funkce Google Analytics). Inzertní funkce Google Analytics zahrnuje tyto prvky implementované na webové stránce:

 • Přehledy zobrazení v obsahové síti Google
 • Google Analytics demografické přehledy a přehledy zájmů
 • Integrované služby, které vyžadují, aby služba Google Analytics shromažďovala data pro reklamní účely, včetně shromažďování údajů prostřednictvím reklamních souborů cookie a identifikátorů

V rámci optimalizace našich webových stránek využíváme vlastní soubory cookies (např. soubory cookies Google Analytics) a cookies a identifikátory Google.

Ukládání cookies, resp. tomuto sledování můžete zabránit různými způsoby:

a) provedením odpovídajícího nastavení s využitím softwaru Vašeho prohlížeče;
b) prostřednictvím nastavení Google nastavení na https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs
c) provedením odpovídajícího nastavení napřímo (klikněte zde

Prosím vezměte na vědomí, že v tomto případě nebudete moci využít všechny nabízené funkce.

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie [odkaz]. 

Maximální doba uchovávání použitých cookies: až 12 měsíců (uvedené se vztahuje pouze na cookies, které byly nastaveny touto webovou stránkou.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

2.6.3. Facebook Custom Audiences/vlastní publikum (webové stránky) Facebooku („Facebook Pixel“)

Účel/informace:

Tato webová stránka rovněž využívá tzv. „Facebook Pixel“ a tzv. Konverzní API sociální sítě „Facebook“ za následujícími účely:

„Custom Audiences“ (vlastní publikum) společnosti Facebook Inc. („Facebook“).

Používáme Facebook pixel a Konverzní API za účelem sledování zájmu o zobrazování reklam, které Vás zajímají abychom Vás mohli znovu kontaktovat během 180 dní. To umožňuje, aby uživatelé této webové stránky viděli zájmově orientované reklamy („facebookové reklamy“) při své návštěvě sociální sítě Facebook nebo jiných webových stránek, které tento nástroj rovněž využívají. Touto cestou sledujeme zájem o zobrazování reklam, které Vás zajímají abychom učinili zajímavější obsah naší webové stránky anebo našich nabídek. 

Facebook konverze

Používáme Facebook pixel a Konverzní API, abychom zajistili, že naše reklamy na Facebooku odpovídají potenciálnímu zájmu uživatelů a nejsou otravné. Pomocí nástroje Facebook Pixel můžeme sledovat účinnost reklam na Facebooku pro účely statistik a průzkumů trhu tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na náš web (tzv. „konverze“).

Z důvodu užití těchto marketingových nástrojů (Facebook Pixel a Konverzní API) Váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem Facebooku jakmile souhlasíte s použitím cookies vyžadujících Váš souhlas. V průběhu integrace Facebook pixel a využití Konverzního API, Facebook získá informace o tom, že jste si vyvolali příslušnou webovou stránku naší internetové prezentace nebo kliknutí na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u služby Facebook, může společnost Facebook přidruží Vaši návštěvu k Vašemu účtu. 
Zpracování osobních údajů Facebookem tímto způsobem probíhá v rámci politiky osobních údajů Facebooku. Speciální informace a podrobnosti o Facebook pixelu, Konverzi API a jejich funkcích můžete také nalézt v Centru nápovědy Facebook.

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

Společní správci:

Jsme společně odpovědni se společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“) za zpracování osobních údajů a předání údajů v rámci těchto nástrojů. Toto zahrnuje následující účely:

 • Vytváření individualizovaných nebo vhodných reklam a jejich optimalizace,
 • Doručování obchodních sdělení a transakčních zpráv (např. prostřednictvím messengeru),
 • Následující procesy nejsou pokryty společnou kontrolou:
 • Za proces, který probíhá po sběru a přenosu, nese výhradní odpovědnost společnost Facebook.
 • Příprava zpráv a analýz v agregované a anonymizované podobě probíhá jako zpracovatelská aktivita, a je tedy v naší odpovědnosti.

Uzavřeli jsme odpovídající dohodu s Facebookem o společném správcovství, kterou naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Tato dohoda definuje příslušné odpovědnosti za splnění povinnosti podle GDPR, pokud jde o společné správcovství.

Kontaktní údaje Správce a pověřence pro ochranu osobních údajů ve Facebooku najdete zde: https://www.facebook.com/about/privacy.

S Facebookem jsme se dohodli, že Facebook může být použit jako kontaktní místo pro výkon práv subjektu údajů (viz část 1.3). Aniž je uvedené dotčeno, jurisdikce práv subjektů údajů není omezena.

Další informace o tom, jak společnost Facebook zpracovává osobní údaje, včetně jejího právního základu a další informace o právech subjektů údajů naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy. Údaje přenášíme v rámci společné kontroly na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Informace o podmínkách zabezpečení údajů naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms a o zpracování na základě standardních smluvních ustanovení najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Další příjemci:

Shromážděné údaje také předáváme příslušným interním oddělením ke zpracování a dalším přidruženým společnostem v rámci skupiny Beiersdorf nebo externím poskytovatelům služeb, zpracovatelům smluv (např. poskytovatelům platforem, hostingu, podpory a analýzy) v souladu s požadovanými účely (pro provádění zobrazování a analýzy reklam). Poskytovatelé platformy/hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR s těmito poskytovateli. Více informací o tomto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Výmaz/námitky:

Funkce „Facebook vlastní publikum“ může být deaktivovaná v nastavení cookies [Link] a pro přihlášené uživatele zde https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.
Životnost cookies: do 180 dní od poslední interakce (uvedené se vztahuje pouze na cookies, které jsou nastaveny touto webovou stránkou).

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

2.6.4. Seznam Remarketing

Účel/informace:

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s.. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz. oddíl Cookie.

Doba životnosti cookie: 18 měsíců.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

2.6.5. Adform

Účel/informace:

Tyto webové stránky používají nástroj Adform pro online marketing od firmy Adform A/S Denmark. Adform využívá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, vylepšování zpráv o účinnosti kampaní nebo znemožnění opakovaného zobrazení stejné reklamy uživateli. Adform používá cookie ID ke sledování, jaké reklamy se zobrazily v konkrétním prohlížeči, a brání tomu, aby se zobrazovaly opakovaně. Adform rovněž může používat cookie ID ke shromažďování údajů o uživatelích, u kterých reklama zafungovala. Jedná se například o situaci, kdy uživatel uvidí reklamu v Adform a později navštíví ze stejného prohlížeče webové stránky inzerenta a provede nákup. Soubory Cookie v nástroji Adform neobsahují žádné informace v podobě, např. e-mailové adresy, jména nebo adresy.

Při návštěvě našich webových stránek váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Adform. Po integraci nástroje Adform bude tento nástroj získávat informace, které tvoří vaši „internetovou stopu“, a údaje o kliknutí na reklamu od naší firmy.

Soubory cookie v nástroji Adform nám rovněž umožní zjistit, zda jste dokončili některé činnosti na naší webové stránce nebo stránkách poté, kdy jste si zobrazili reklamní sdělení nebo přehráli reklamní video v nástroji Adform nebo jiné platformě, popř. kliknuli na reklamu (sledování případů, kdy reklama zafungovala). Nástroj Adform tyto soubory cookie používá, aby analyzoval obsah, který jste si na naší webové stránce či stránkách zobrazili, aby vám později mohl zasílat reklamu, která bude pro vás relevantní.

Pokud nechcete, aby nástroj vaše aktivity sledoval, lze tomu zabránit více různými způsoby:

a) úpravou nastavení vašeho prohlížeče, konkrétně zakázáním souborů Cookie od třetích stran; nebudou se vám zobrazovat reklamy od poskytovatelů – třetích stran; 
b) vypnutím souborů cookie od firmy Adform ve vašem prohlížeči pomocí odkazu https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
c) vhodným nastavením funkcí týkajících se souborů Cookie (klikněte zde).

Více informací o nástroji Adform naleznete na stránkách https://site.adform.com/, v kontextu ochrany osobních údajů ve firmě Adform A/S Denmark: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Používané soubory cookie: Typ C. Pro více informací viz. oddíl Cookie.

Doba životnosti cookie: až 180 dní po poslední interakci (uvedené platí jen pro cookies, které byly nastaveny touto webovou stránkou).
Maximální doba uchování dat: až 13 měsíců.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

2.6.6. Kde nakoupit (Commerce Connector)

Účel/informace:

Na naší webové stránce Vám poskytujeme seznam různých online prodejců, u nichž si můžete zakoupit naše výrobky. Pokud kliknete na odkaz na jednoho z prodejců, tak budete přesměrováni na webovou stránku s podrobnostmi o produktech vybraného prodejce a náš partner – Commerce Connector GmbH, Deckerstrasse 41, 70372 Stuttgart – uloží na Vaše zařízení cookies na dobu 7 dnů. Pokud v této době uskutečníte nákup u tohoto vybraného prodejce, získá Commerce Connector, jakmile nákup dokončíte a dostanete se na stránku s potvrzením nákupu, obecné informace o tomto nákupu.

Z tohoto důvodu obdrží Commerce Connector jedinečné číslo 20cookies, které se používá k vytvoření anonymních statistik prodeje našich produktů zakoupených prostřednictvím odkazu. Commerce Connector nám tyto anonymní statistiky poskytuje. Další informace o nástroji a možnostech jeho vypnutí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Commerce Connector https://www.commerce-connector.com/web/privacy-policy/

Používané soubory cookie: Typ C. Pro více informací viz oddíl Cookies.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

2.6.7 Platforma pro správu dat (Salesforce Audience Studio/Krux)

Účel/informace:

Tato webová stránka používá nástroj na soustředění návštěvníků webových stránek v rámci jedné platformy, aby mohla segmentovat používání kampaní a získávat statistiky o výkonnosti kampaně. Diferenciace návštěvníků je založená na jedinečném ID (cookies nebo lokální úložiště). Tento nástroj také poskytuje možnost, že jednotlivé informace o produktu / marketingu na webových stránkách třetích stran mohou být zveřejněné na základě návštěvy na našich webových stránkách. Údaje mohou obsahovat informace o tom, jak uživatel přišel na webovou stránku a jak se s ní uživatel integroval. Prohlížeče automaticky odesílají určité standardní informace na všechny webové stránky, které uživatel navštíví, například adresu IP, nastavení typu a jazyka prohlížeče, časy přístupu a zprostředkující adresy webových stránek. Tento nástroj navíc poskytuje možnost připojit údaje o návštěvnících webových stránek (i mezi zařízeními) k našim registrovaným uživatelům, pokud je uživatel přihlášen a souhlasí s tím.

Další informace naleznete zde: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/

Použité soubory cookie: Typ C. Další informace naleznete v časti Cookies.

Příjemci:

Shromážděná data předáváme příslušným interním oddělením ke zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf nebo externím dodavatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, systém řízení obsahu) v souladu s požadovanými účely (k provedení chatu a požadované služby (např. newsletter) atd.). Hlavním poskytovatelem služeb je salesforce.com Germany GmbH, Německo. Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů. Více informací o tomto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Doba uchování/výmaz:

Osobní údaje, které tento nástroj shromažďuje, se odstraní nejvýše 6 měsíců od nečinnosti. Souhlas je možné kdykoliv odvolat s účinností do budoucna v rámci nastavení souborů cookies. V případě registrovaných uživatelů a s příslušným souhlasem mohou být údaje propojené s uživatelským profilem. Podle toho poté platí pravidla odstranění uživatelského profilu (např. věrnostního programu).

Doba životnosti cookie: až 6 měsíců (uvedené platí jen pro cookies, které byly nastaveny touto webovou stránkou).

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

2.7. Google Tag Manager

Účel/informace:

Tato webová stránka využívá nástroj Google Tag Manager. Tato služba umožňuje správu webových tagů prostřednictvím rozhraní. Nástroj Google Tool Manager implementuje pouze tagy. To znamená, že nejsou využívány žádné soubory cookie a nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Nástroj Google Tool Manager spouští jiné tagy, které v případě potřeby následně údaje shromažďují. Google Tag Manager však k těmto údajům přístup nemá. Pokud došlo k vypnutí (deaktivaci) na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstává toto vypnutí v platnosti pro všechny sledovací tagy, jsou-li implementovány pomocí nástroje Google Tag Manager.

Příjemci:

Informace o třetích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR. Více informací o tomto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Právní základ:

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

2.8. Vyhledávač lékáren

S naším vyhledávačem lékáren můžete najít nejbližší lékárnu k Vaší pozici za účelem nákupu našich produktů. Máte na výběr, zda zadáte Vaši adresu nebo umožníte lokaci určit Vašim vyhledávačem. Za tímto účelem využíváme služeb map Google (Google Maps) poskytovaných Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Aby bylo možné zahrnout a zobrazit obsah map Google ve Vašem webovém prohlížeči musí být váš webový prohlížeč připojen k serveru umístěném ve Spojených státech amerických. Společnost Google se podrobila štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google obdrží informaci, že tato webová stránka byla otevřena z Vašeho zařízení. Google ukládá tato data a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a přizpůsobení zobrazených fotek na mapách Google. Proti tomuto shromažďování osobních údajů můžete podat námitky. Více informací na https://www.google.com/intl/cs_US/help/terms_maps/.

Právní základ:

Oprávněný zájem na zajištění služeb prohlížení lékáren, kde jsou dostupné naše produkty dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

2.9. Captchas

Účel/infromace:

Tato webová stránka používá ve specifických případech Google reCAPTCHA v2, abychom se vyhnuli použití textových polí automatizovanými programy/roboty. Pomáhá tak podpořit bezpečnost našich webových stránek a zabraňuje spamování uživatelů. To je také naším oprávněným zájmem a splněním našich povinností.
Shromážděnými daty jsou informace o hardwaru a softwaru, jako jsou data zařízení a aplikací a výsledek kontrol integrity. Tato data budou odeslána do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Data nebudou Googlem použita pro personalizaci reklamy.

Další informace naleznete v jejich Zásadách ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.

Další dokumentaci naleznete zde: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Druh použité cookies: Typ A. Více informací naleznete v sekci Cookies.

Příjemci:

Informace o třetích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR. Více informací o tomto tématu je zveřejněno zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Výmaz:

Životnost cookies: až 24 měsíců (to platí pouze pro cookies nastavené těmito webovými stránkami)

Právní základ:
 
 Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

3. Další nabízené služby (online a offline), účely zpracování

Kromě naší webové stránky pouze jako zdroje informací nabízíme různé jiné aktivity/služby, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pokud využíváme smluvní poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce naší nabídky nebo pokud bychom chtěli užívat Vaše údaje pro reklamní účely, předložíme Vám podrobné informace o příslušných procesech níže.

Externí poskytovatelé služeb byli naší společností pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

Vaše osobní údaje můžeme předat třetí straně, pokud nabízíme propagační akce, soutěže, dodávky nebo obdobné služby ve spolupráci s našimi partnery. Více informací získáte v okamžiku, kdy nám takové Vaše osobní údaje předáte nebo v rámci popisu služeb uvedeném níže.

Na rozdíl od článku 1.2. této politiky, společnost Beiersdorf není správcem osobních údajů pro služby, které již byly uvedeny jako část komunikace jiným způsobem. Proto, pokud se odkazuje ta kteroukoliv část této politiky, avšak je v rámci dané služby (například spotřebitelské akce, marketingové aktivity, soutěže apod.) uveden správce jiný, je tato osoba správcem odpovědným za zpracování ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR.

Pokud mají naši poskytovatelé služeb sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás o důsledcích této skutečnosti informovat v popisu služby níže.

Tyto webové stránky jsou určeny pro osoby starší 15 let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 15 let s čímž subjekt přijetím této politiky souhlasí.

Pokud je udělen souhlas pro některou z níže uvedených aktivit, subjekt přijetím této politiky souhlasí a prohlašuje, že je řádně seznámen s dále uvedenými informacemi.

 

3.1 Kontakty

Účel/informace:

Když se na nás obrátíte, například e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme údaje, které nám poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, případně volitelně, pokud nám uvedené poskytnete: Vaše jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, datum narození, obsah zprávy přílohy a telefonní číslo) uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy, s čímž odesláním dotazu či vyplněním formuláře souhlasíte. Pokud žádáte o zaslání vzorků, upozorňujeme Vás, že množství poskytnutých vzorků můžeme omezit na zaslání pouze 1x ročně.

Pokud se na nás telefonicky obrátíte, můžeme Vás požádat o souhlas s nahráváním hovoru pro účely zlepšení našich služeb a školení našich zaměstnanců. Pokud budete souhlasit, budeme zpracovávat všechny informace, které s námi budete sdílet v průběhu našeho hovoru (obsah komunikace, případná citlivá data, která nám sdělíte (údaje o zdravotním stavu), stejně tak jako Vaše telefonní číslo a jiné osobní údaje.

Při zpracování údajů vzniklých v průběhu komunikace máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s právními požadavky, pro vnitřní ověření nebo v souladu s příslušnou žádostí o komunikaci.

Příjemci a zdroje:

Dále zpracováváme vaše údaje ve skupině Beiersdorf za účelem prevence a vyšetřování trestných činů a jiných pochybení, hodnocení a řízení rizik, pro interní komunikaci a pro odpovídající administrativní účely. Pokud jste obchodním partnerem, budeme údaje o Vás porovnávat proti zveřejněnému seznamu klamavých dodavatelů (např. varovné seznamy Světové organizace duševního vlastnictví) abychom učinili informované rozhodnutí o spolupráci a případné platbě. V takových případech budeme také průběžně kontrolovat bonitu pro vybrané případy (např. uzavírání smluv). Našim oprávněným zájmem je minimalizace finančních rizik. Za tímto účelem spolupracujeme s úvěrovými agenturami, od kterých získáváme potřebné údaje. Za tímto účelem předáváme Vaše identifikační a kontaktní údaje úvěrovým agenturám. 

V případě dotazů spotřebitelů prostřednictvím interního nástroje pro správu spotřebitelů budou osobní údaje po dvou letech vymazány. Výjimečně budou údaje uchovávány déle, pokud jsou údaje nezbytné k vytvoření, výkonu nebo obraně právních nároků, ne však déle než tři roky.

Pokud jste obchodním zákazníkem nebo partnerem, může být nutné v rámci transakce společnosti předat Vaše osobní údaje potenciálním kupujícím. V průběhu due diligence jsou obvykle zpracovávány anonymizované údaje. V konkrétních jednotlivých případech však může být nutné zpracovávat osobní údaje. Náš oprávněný zájem spočívá v provedení transakce společnosti.

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, poskytovatelé služeb call centra) v souladu s požadovanými účely (pro potřeby vytvoření kontaktů a pro potřeby zákaznické péče).

Poskytovatelé platformy/hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Doba uchování/výmaz:

Údaje, které v této souvislosti získáme, znovu vymažeme poté, co jejich další uchovávání již nebude potřeba (obvykle po uplynutí jednoho roku), nebo omezíme zpracování v případě existence zákonných povinností uchovávání.

K tomuto zpracování můžete podat námitky či souhlas odmítnout – více viz článek 4 této politiky.

Doba uchování nahrávek telefonických rozhovorů činí maximálně 90 dní.

K tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s článkem 4 této politiky.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a), f) GDPR. (včetně případného souhlasu s uchováním nahrávky telefonického rozhovoru);

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (pokud to vyplývá z obsahu rozhovoru);

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

zpracování je nezbytné pro účely shora uvedených oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

3.2 Newsletter (novinky, Eucerin Exkluziv klub)

Účel/informace:

Newsletter obsahuje novinky, nabídky a další informace o vybraných značkách společnosti Beiersdorf. Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, budete dostávat informace přizpůsobené na míru Vaší osobě o produktech, službách nebo nabídkách účasti v propagačních akcích, například soutěžích nebo testech produktů, a to e-mailem.

Registrací k odběru newsletteru dostanete newsletter přizpůsobený Vašim osobním potřebám („personalizovaný“). Vyhodnocujeme Vaše nákupní chování a klikání na našich webových stránkách nebo v newsletteru, abychom shromáždili informace, které pro Vás budou relevantní.

Pro tento účel využijeme kontaktní údaje, které nám poskytnete (např. e-mail, adresu, telefonní číslo) a jakékoliv kontaktní informace směřující na Vaše profily v rámci sociálních médií. Tyto kontaktní údaje budou převáděny za využití hašovací funkce s poskytovateli sociálních médií.
K poskytnutí individuálních zážitků – ve správný čas, správným kanálem, o zajímavém obsahu budeme propojovat Vaše údaje a vyhodnocovat je spolu s dodatečnými informacemi, např. geodata a profilové údaje ze všech kontaktních míst, včetně webových stránek a kanálů sociálních médií.

Za tímto účelem také vyhodnocujeme Vaše (předchozí) klikání, otevírání e-mailů, nákupní a „surfovací“ chování na našich a dalších webech/aplikacích, na sociálních sítích (např. V souvislosti s umístěnými reklamami) nebo v rámci zpravodaje, abychom zajistili obsah relevantní pro vás. Z toho můžeme odvodit stav Vaší aktivity a v případě nečinnosti smazat Váš účet (viz níže). 

Využíváme rovněž remarketingová opatření, abychom Vám zobrazili relevantní online reklamy. Další informace, zejména informace o jednotlivých příjemcích, naleznete v příslušném oddílu týkajícím se „online reklamy“.

Registrovaní uživatelé mají možnost zasílat hodnocení (ratingy) a recenze produktů, procesů nebo jiná hodnocení v rámci nabídek webové stránky, a to v souladu s podmínkami užití. Vaše hodnocení bude zveřejněno s Vaším uživatelským jménem. Doporučujeme Vám, abyste používali pseudonym, nikoli své pravé jméno. Vaše hodnocení před jejich zveřejněním nerecenzujeme. Vyhrazujeme si právo komentáře smazat, budou-li proti nim ze strany třetích osob vzneseny námitky nezákonnosti.

Příjemci:

Předmětné údaje budou předány naší platformě zákaznického managementu, k níž mohou mít přístup i poskytovatelé služeb za účelem podpory a implementace newsletteru. Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

 

Doba uchování/výmaz:

Tyto shromážděné údaje můžeme automaticky smazat po uplynutí 18 měsíců, pokud již na newsletter nebudete reagovat, například otevřením (nečinnost). Údaje mohou být rovněž automaticky mazány, pokud nebude newsletter 3x úspěšně doručen. 
Souhlas můžete kdykoliv odvolat postupem uvedeným zde, avšak účast na aktivitě bude ukončena.
Pokud si již nepřejete newsletter dostávat, můžete jeho odběr kdykoli odhlásit. Klikněte na odkaz obsažený v každém newsletteru a my Vás následně provedeme procesem odhlášení nebo nám své odhlášení zašlete e-mailem.

Pokud nebyl potvrzen příslušný odkaz v e-mailu pro potvrzení požadavku na odběr newsletteru, osobní údaje budou smazány nejdéle do šesti měsíců od zaslání požadavku na potvrzení žádosti o odběr newsletteru.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

3.3 Marketingové akce, soutěžní průzkumy a testování, soutěže

Účel/informace:

Pokud se účastníte soutěží, marketingových akcí nebo obdobných aktivit, využíváme osobní údaje, které nám poskytnete, pro potřeby realizace dané aktivity. 

Předání osobních údajů je dobrovolné, na základě Vašeho souhlasu. V případě, že osobní údaje pro stanovený účel zpracování nechcete poskytnout, není možné se soutěže, marketingové akce nebo jiné takové aktivity nemůžete účastnit.

Další informace o účelech naleznete v příslušných pravidlech soutěže, akce či aktivity.

Příjemci:

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, smluvním dodavatelům (např. hosting, doručování, poskytovatelé služeb zpracování) v souladu s požadovanými účely (k realizaci kampaně).

Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Doba uchování/výmaz:

Vaše údaje budou vymazány 6 měsíců po ukončení soutěže, akce či aktivity (viz pravidla), nebude-li to v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání údajů nebo úpravou promlčení.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro vedení soutěže, akce. Své osobní údaje nejste povinni poskytnout. Pokud své údaje neposkytnete, nemůžete se soutěže/akce účastnit.

Právní základ:

Souhlas čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

3.4 Věrnostní karta Eucerin

Účel/informace

Účelem programu je poskytování obsahu na míru každému členovi. Chcete-li se účastnit našeho věrnostního slevového programu prostřednictvím věrnostní karty Eucerin, pak pokud se zaregistrujete, budou Vaše osobní údaje zpracovávány pro tento účel dle tohoto odstavce následovně:

Pokud využijete věrnostní karty, podrobná pravidla a fungování naleznete v pravidlech této akce. Program se může každoročně měnit a můžete dostávat svůj osobní zákaznický časopis, vzorky produktů a speciální nabídky (pokud je to tak stanoveno tak i prostřednictvím individualizované e-mailové, poštovní nebo online reklamy (odkaz) na svých vlastních kanálech nebo kanálech třetí osoby (např. sociální média).

Své osobní údaje nejste povinni poskytnout. Pokud své údaje neposkytnete, nemůžete se účastnit věrnostního slevového programu prostřednictvím karet Eucerin. 

Vyhodnocujeme Vaše nákupní chování a klikání na našich webových stránkách nebo v newsletteru (pokud jste se přihlásili k jeho odběru), abychom shromáždili informace, které pro Vás budou relevantní. Tyto údaje rovněž užíváme k tomu, abychom se na Vás obraceli individuálně, s přihlédnutím k již zahájeným nebo dokončeným nákupním transakcím, nebo abychom Vám navrhli účast v kampaních, jako jsou kupříkladu soutěže, testy produktů nebo dotazníky. Obrátíme se na Vás prostřednictvím komunikačních kanálů, které nám poskytnete v souvislosti s Vaším souhlasem s tím, že se na Vás můžeme obracet, například e-mailem – poskytnete-li nám svou e-mailovou adresu. Vaše údaje rovněž využíváme k analýze a zlepšování účinnosti našich webových stránek.

Svou registrací, resp. vyplněním karty souhlasíte s tím, že Vaše údaje budou uchovávány a užívány pro průzkum trhu a organizaci, kontrolu a vyhodnocení dané akce.

Příjemci:

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, smluvním dodavatelům (např. hosting, doručování, poskytovatelé služeb zpracování) v souladu s požadovanými účely (k zasílání časopisu, vzorků produktů, reklamy apod.). Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Doba uchování/výmaz:

Vaše údaje budou vymazány, jakmile zrušíte svůj účet, nebude-li to v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání údajů. Pokud chcete své údaje vymazat, zalogujte se prosím do svého zákaznického účtu a použijte funkci zrušení účtu nebo nám své odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů zašlete e-mailem nebo poštou. Vaše osobní údaje můžeme automaticky smazat po 18 měsících nečinnosti.

Pokud nebyl potvrzen příslušný odkaz v e-mailu pro potvrzení požadavku na registraci, osobní údaje budou smazány nejdéle do šesti měsíců od zaslání požadavku na potvrzení žádosti o registraci.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

 

3.5 Partnerské lékárny a střediska

Účel/informace:

V případě, že se partnerská lékárna či středisko zapojí do kterékoliv akce společnosti Beiersdorf, bude Beiersdorf zpracovávat za účelem organizace této akce údaje v rozsahu identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o zapojení se do konkrétní akce. Kontaktní místa budou rovněž zveřejněna na webových stránkách pro informaci spotřebitelům, kde se mohou dané akce zúčastnit.

Doba zpracování/výmaz:

Osobní údaje jsou zpracovány pouze po dobu trvání dané akce a šest měsíců poté. Podrobnosti ke každé akci jsou uvedeny v jejích pravidlech.

Právní základ:

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

3.6 Oprávněný zájem na ochraně práv

Účel/informace:

Beiersdorf uchovává v omezeném rozsahu udělení souhlasu, učiněné právní úkony subjektů a případnou další nezbytnou dokumentaci pro ochranu svých práv, tedy vymáhání svých práv (včetně pohledávek), obranu proti nárokům subjektů či třetích osob a pro obranu při kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru.

Beiersdorf například musí prokázat orgánu dozoru, že i v minulosti učiněné aktivity byly prováděny v souladu s právní úpravou.
Může se také stát, že odvoláte již udělený souhlas a Beiersdorf bude muset i zpětně prokázat, že zpracování bylo do odvolání souhlasu prováděno na základě právního titulu. 
Uchování nezbytné dokumentace pro tento účel probíhá vždy odděleně a bezpečně.

Doba uchování/výmaz:

Za tímto účelem je doba uchování nejdéle tři roky od ukončení zpracování dle původního právního titulu a poté pouze, pokud je aktivní soudní či jiné řízení (po dobu trvání daného řízení).

Právní základ:

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

3.7 Výzkumy (Rating and reviews)

Účel/informace:

Pokud se účastníte výzkumu nebo jiné obdobné aktivity, využíváme osobní údaje, které nám poskytnete, v souladu s účelem popsaným v příslušném souhlase. Posbírané osobní údaje zahrnují otázky týkající se nastaveného účelu průzkumu a také sociálně-demografické informace o Vás. Můžete se výzkumu účastnit bez konkrétní identifikace Vaší osoby, pokud to není součástí uděleného souhlasu.

V případě, že to požaduje daný průzkum, můžeme Vás požádat o souhlas ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů či jiných citlivých informací (např. údaje o zdravotním stavu, data týkající se typu pokožky pro posouzení pleti, fotografie apod.).

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné.

Je našim oprávněným zájmem, u uživatelů, kteří dobrovolně poskytli své názory či hodnocení ohledně produktů, zobrazení takových názorů/hodnocení v pseudonymizované podobě – zveřejnění na webu.

Veškerá data budou zveřejňována v souladu s podmínkami užití a pod uživatelským jménem/pseudonymem. Veškerá hodnocení/názory z naší strany zkontrolovány před zveřejněním a případně upraveny, zkráceny anebo odstraněny. Můžeme hodnocení odstranit, pokud by byla dotčena práva třetích strany anebo účinné právní předpisy. Více informací naleznete v Podmínkách užití.

Máme také oprávněný zájem ověřit, že obsah není vytvářen automatizovaně, v rozporu s dobrými mravy anebo účinnými právními předpisy. Je možné, že obdržíte e-mail pro potvrzení Vaší e-mailové adresy, než budete přihlášen do uživatelského účtu.

Využité cookies: typ a.

Více informací naleznete zde.

Příjemci:

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, smluvním dodavatelům (např. hosting, doručování, poskytovatelé služeb zpracování, dodavatelé pro ověření řádného obsahu) v souladu s požadovanými účely (k realizaci výzkumu).
Poskytovatelé platformy / hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou ochranu jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách podle čl. 46 GDPR u těchto poskytovatelů. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Výmaz/námitky:

Vaše osobní údaje budou po ukončení výzkumu zcela anonymizovány do anonymních statistik (viz podmínky účasti ve výzkumu), nebude-li to v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání údajů nebo úpravou promlčení nebo stanoveným oprávněným zájmem dle této politiky.

U registrovaných uživatelů budou údaje smazány anebo anonymizovány s výmazem uživatelského účtu anebo na základě žádosti o výmaz. Osobní údaje uživatelů, kteří obdrželi e-mail k potvrzení e-mailové adresy anebo nemají uživatelský účel budou vymazány nebo anonymizovány na základě požadavku k výmazu. Již zveřejněná hodnocení jsou obvykle viditelná pod zadanou přezdívkou/pseudonymem, dokud není speciálně žádán výmaz.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Námitky/odvolání souhlasu nebo uplatnění jiných práv

Pokud jste dali souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR) se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Toto odvolání má vliv na přípustnost zpracovávání Vašich osobních údajů poté, co jste nám je předali.

Pokud je základem našeho zpracovávání Vašich osobních údajů oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), můžete proti tomuto zpracovávání podat námitky. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provádění přímého marketingu, můžete rovněž kdykoliv podat námitky proti tomuto zpracování.

Tento případ může například nastat, pokud zpracování není nezbytné zejména pro plnění smlouvy s Vámi uzavřené, avšak je potřebné pro obranu proti uplatněným nárokům. Pokud budete takovou námitku podávat, žádáme Vás, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak jsme to činili. V případě, že bude Vaše námitka oprávněná, situaci přezkoumáme a buď zastavíme či upravíme zpracovávání údajů, nebo Vám sdělíme naše vážné důvody, které jsou hodné ochrany a na základě kterých budeme ve zpracovávání pokračovat.

Samozřejmě můžete kdykoli podávat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat (provádění přímého marketingu). Na základě těchto námitek bude provádění přímého marketingu ukončeno. 

O svých námitkách nás můžete informovat na níže uvedených kontaktech na konci tohoto článku.

Při veškerém zpracování máte následující práva:

1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.

2. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají.

3. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

4. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli Beiersdorf a které se zpracovávají automatizovaně na základě vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

5.   Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Beiersdorf osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Beiersdorf nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování. Profilování, které je v některých případech prováděno, nemá pro vás právní účinky, ani se vás významně nedotýká.

Kdykoliv můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář, stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech.

Všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní.

Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní. O ukončení zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv požádat také v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz. Máte právo podat stížnost k orgánu dozoru.

Veškerá práva můžete uplatnit na těchto kontaktech: info(at)eucerin.cz

Vaše stížnosti a jiné požadavky týkající se ochrany osobních údajů můžete rovněž směřovat na: osobniudaje.prague(at)beiersdorf.com.

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů Beiersdorf má následující kontakt: dpo.prague(at)beiersdorf.com.

Adresa: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

 

5. Závěrečné informace

Tuto politiku můžeme doplnit nebo aktualizovat, aniž bychom vás o této skutečnosti předem informovali. Před použitím našich webových stránek si vždy prostudujte tuto politiku, abyste získali informace o nejnovějším stavu po případných doplněních nebo aktualizacích. Společnost Beiersdorf je oprávněna v případě potřeby politiku změnit, avšak toto nemá dopad na podmínky zpracování již odsouhlaseného, resp. započatého na základě jiného právního titulu.

Verze politika: květen 2021.

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin