Podmínky používání

Vzhledem k mnoha příležitostem a rizikům, která představuje síť Internet, jsme vypracovali několik pravidel a rámcových podmínek používání těchto webových stránek www.eucerin.cz (dále jen „webové stránky“).  Jak pro Vaši, tak i pro naši ochranu Vás žádáme o jejich dodržování. Děkujeme za pochopení.

1. Osobní údaje

Přečtěte si informace o zpracování a ochraně osobních údajů v naší Politice ochrany soukromí.

2. Aktualizace podmínek používání

Kvůli neustálým technickým a právním inovacím musíme čas od času měnit nebo aktualizovat stávající podmínky používání. Zkontrolujte prosím pokaždé, než použijete tuto webovou stránku, kdy byla zaznamenána poslední aktualizace jejich znění. 
Nejnovější aktualizace proběhla v únoru 2019.

3. Autorská práva, ochranné známky a jiná ochranná práva

Celý obsah našich internetových stránek, včetně textů, materiálů, fotografií, videí, filmů, zvukových souborů, obrázků, grafických znázornění a jiných chráněných prvků (dále jen „materiál“), je, není-li výslovně uvedeno jinak, naším majetkem majetkem společnosti Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Praha 5, Walterovo náměstí 329/3, PSČ 15800, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále jen „Beiersdorf“). Materiál je chráněn ustanoveními zákona o ochranných známkách, autorského zákona, zákona o průmyslových vzorech a vychází z osobních práv existujících podle českého a mezinárodního práva. Tento chráněný obsah lze bez výslovného souhlasu použít pouze pro soukromé a současně nekomerční účely fyzických osob, nikoli pro účely veřejné a/nebo komerční (platí pro všechny způsoby užití včetně stahování, reprodukování, atd.) Změny, překládání nebo další úpravy či zpracování obsahu jsou možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu Beiersdorf. Neoprávněné použití či zneužití jakýchkoliv registrovaných ochranných známek nebo log společnosti Beiersdorf není dovoleno. 

Upozorňujeme, že jakékoliv porušení autorského práva nebo jiných práv duševního vlastnictví může vést k zahájení občanskoprávního nebo trestního řízení.

Je-li na webových stránkách materiál výslovně poskytován ke stažení (například v části určené pro média), vztahují se na něj zvláštní podmínky pro použití, jež jsou na příslušném místě podrobně popsány.

4. Omezení odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách byly sestaveny a ověřeny s největší péčí. Přesto nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost, přesnost, úplnost a/nebo kvalitu. 

Tyto webové stránky obsahují odkazy na internetové stránky jiných poskytovatelů. Beiersdorf nezná obsah internetových stránek třetích stran a nedává žádnou záruku ani nenese žádnou odpovědnost za možný nezákonný obsah internetových stránek těchto třetích osob nebo jiné porušování zákona z jejich strany. I přesto Beiersdorf neprodleně odstraní jakýkoliv odkaz nebo obsah, pokud se jednoznačně dozví, že porušuje účinné právní předpisy. Tyto webové stránky jsou zdrojem obecných informací a v žádném případě by neměly být považovány za náhradu lékařské nebo odborné rady. V případě potřeby se proto, prosím, poraďte s lékařem nebo odborníkem. Beiersdorf nenese odpovědnost za postupy učiněné na základě těchto internetových stránkách.

Používání těchto webových stránek a stahování dat, je na vlastní riziko a nebezpečí uživatele. Beiersdorf nenese žádnou odpovědnost za škodu, zejména na datových souborech, hardwaru/softwaru uživatele, vyplývající z takového postupu. Odpovědnost za úmyslné a hrubé nedbalostní jednání zůstávají nedotčeny.

5. Hodnocení

Registrovaní uživatelé mají příležitost hodnotit obsah webových stránek s ohledem na výrobky, pracovní postupy a další aspekty. Pokud uživatel zadá své hodnocení, poskytuje tím společnosti Beiersdorf právo toto hodnocení na jakémkoliv místě bezplatně po neomezenou dobu použít. Beiersdorf může hodnocení neomezeně zveřejňovat a distribuovat, tj. ve všech formách použití a prostřednictvím všech on-line i off-line médií. Kromě toho bude společnost Beiersdorf oprávněna hodnocení zkrátit. 

Odesláním hodnocení a/nebo komentáře uživatel rovněž zaručuje, že vědomě neuvede nepřesné hodnocení, ani že neuvede hodnocení, které (a) porušuje český autorský zákon nebo jakákoliv jiná práva třetích stran; (b) porušuje ustanovení zákonů nebo právních předpisů; (c) bude v rozporu s dobrými mravy, morálními pravidly, pomlouvačné, hanlivé, urážející, či diskriminační pro jakoukoliv osobu nebo firmu; (d) za něž od třetí osoby obdržel platbu nebo jinou odměnu; (e) obsahuje informace týkající se jiných webových stránek, adresy, e-mailové adresy, kontaktní údaje nebo telefonní čísla; nebo (e) obsahuje počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové programy nebo soubory.

Beiersdorf si vyhrazuje právo smazat jakákoliv hodnocení s nezákonným obsahem, zejména diskriminační hodnocení, hodnocení propagující násilí, pornografická či rasistická hodnocení, nebo hodnocení obsahující řetězové dopisy, hromadný mailing nebo jiné formy spamu, nebo takový obsah na webových stránkách nezveřejňovat.

Informace o zpracování osobních údajů při uchování hodnocení jsou dostupné v rámci poučení při poskytování hodnocení a v Politice ochrany soukromí.


6. Závěrečná ustanovení

Pokud některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné v rámci jakékoliv soudní pravomoci, platnost nebo vynutitelnost kteréhokoliv dalšího ustanovení těchto podmínek v dané soudní pravomoci zůstávají nedotčeny.

Beiersdorf si vyhrazuje právo zablokovat přístup uživatele do uživatelské zóny v případě, že uživatel poruší tyto podmínky používání a/nebo jakékoliv zákonné ustanovení. V takovém případě nebude přístup do této oblasti nadále umožněn a jakékoliv další používání tak bude neoprávněné. Beiersdorf si vyhrazuje právo neoprávněné používání a jakékoliv porušení práv stíhat a vymáhat případné nároky, což platí zejména pro porušení osobních práv, ochranných známek, vzorů, autorských práv a dalších práv z duševního vlastnictví vyplývajících z občanského nebo trestního práva.

Pokud chcete oznámit protiprávní jednání na našich internetových stránkách neváhejte nás kontaktovat písemně adrese: Praha 5, Walterovo náměstí 329/3, PSČ 15800, elektronicky na e-mailu: info(at)eucerin.cz, nebo telefonicky na čísle: +420 222 829 500.