Politika ochrany soukromí

 

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ!

Pro značku EUCERIN není důležitá pouze péče o Vaši pokožku a její ochrana. Velkou váhu přikládáme i ochraně Vašich osobních údajů. Respektujeme proto Vaše soukromí a byli bychom rádi, kdybyste nám v tomto ohledu mohli důvěřovat, pokud jde o ochranu údajů, stejně jako když jde o péči o pokožku. Vždy Vás transparentním způsobem informujeme o tom, na co Vaše údaje potřebujeme a zda a jak dlouho je budeme uchovávat. Díky tomu se můžete sami rozhodnout, pro jaké účely budeme moci Vaše údaje užívat. Abychom zajistili maximální bezpečnost údajů, jsou nám tyto údaje vždy předávány v zašifrované formě. Pokud již nebudete chtít, abychom Vaše údaje nadále užívali, dejte nám prosím neformální cestou vědět, například e-mailem.

 

Obsah

Politika ochrany soukromí


1. Obecné informace
1.1. Zpracování osobních údajů
1.2. Správce
1.3. Práva subjektu údajů
1.4. Předání dat orgánům dozoru


2. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů během návštěvy naší webové stránky
2.1 Cookies
2.1.1 Nezbytně nutné cookies (typ A)
2.1.2 Funkční a výkonové (typ B)
2.1.3 Cookies založené na souhlasu (např. marketing) (typ C)
2.1.4 Správa a smazání všech cookies
2.2 Webová analytika
2.2.1 Google Analytics
2.3 Sociální pluginy
2.4 Sociální login
2.5 YouTube-Videa
2.6 Online reklama
2.6.1 Konverze Google Adwords
2.6.2 Google Remarketing 11
2.6.3 (Website) Facebook Custom Audiences / vlastní publikum (webové stránky) Facebooku („Facebook Pixel“)
2.7 Google Tag Manager

3. Další nabízené služby (online a offline), účely zpracování
3.1 Kontakty
3.2 Newsletter
3.3 Marketingové akce, soutěžní průzkumy a testování, soutěže
3.4 Věrnostní program NIVEA klub
3.5 Oprávněný zájem na ochraně práv
4. Nesouhlas nebo odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů
5. Závěrečné informace

1. Obecné informace

Účelem této politiky ochrany soukromí (dále jen jako „politika“) je poskytnout Vám informace ohledně zpracování osobních údajů při užívání naší webové stránky a využívání souvisejících služeb.

Webovou stránkou se rozumí stránka www.eucerin.cz, jejímž provozovatelem je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále také jako „my“ nebo „Beiersdorf“).

 

 • 1.1.Zpracování osobních údajů

  Osobními údaji ve smyslu článku 4 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa apod.

  Zpracování probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchování je elektronické. Pokud je to nutné, užívá Beiersdorf ke zpracování tyto kategorie zpracovatelů:

  Přepravní společnosti

  Marketingové společnosti

  Účetní společnosti

  Auditorské společnosti

  Společnosti poskytující právní služby

  Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním

  Společnosti poskytující IT služby

  Společnosti zabývající se internetovým marketingem

  Společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů

  Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů

  Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací

  Společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci

   

 • 1.2.Správce

  Zodpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR je správce, kterým je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5.

  Kontaktní údaje správce:

  E-maily: osobniudaje.prague(at)beiersdorf.com

  dpo.prague(at)beiersdorf.com

  Adresa: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

   

 • 1.3.Práva subjektu údajů

  Coby subjekt dotčený zpracováním osobních údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva dle článku 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup;
  • právo na opravu a výmaz;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů; a
  • právo vznášet námitky.

   Dále máte právo podat stížnost orgánu dozoru ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Více o právech a způsob jejich uplatnění naleznete v článku 4 této politika.

    

 • 1.4.Předání dat orgánům dozoru

V případě, že to vyžaduje právní povinnost mohou být předaná data orgánům dozoru.

 

2. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů během návštěvy naší webové stránky

Během návštěvy a užívání naší webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru a které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnostShromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením ke zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf nebo externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, systém řízení obsahu) v souladu s požadovanými účely (pro potřeby zobrazení webové stránky a nastavení jejího obsahu). Tyto webové stránky jsou určeny pro osoby starší 16-ti let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 16-ti let s čímž subjekt přijetím této politiky souhlasí.

Právní základ: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

2.1. Cookies

Kromě shora uvedených údajů jsou na Vašem počítači během Vaší návštěvy a užívání naší webové stránky ukládány data, cookies nebo jiné technologie jako pixely (dále jen „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory ukládané Vaším prohlížečem na Vašem zařízení pro účely uložení určitých informací nebo obrazových souborů, jako jsou pixely. Až příště navštívíte naši webovou stránku na stejném zařízení, budou informace uložené v cookies následně předány buď na naši webovou stránku (dále jen „vlastní cookies“) nebo na jinou webovou stránku, k níž cookies patří (dále jen „externí cookies“).

Prostřednictvím uložených a vrácených informací příslušná webová stránka pozná, že jste ji již dříve otevřeli a navštívili ji prostřednictvím prohlížeče, který na tomto zařízení používáte. Tyto informace využíváme, abychom byli schopni danou webovou stránku optimálním způsobem vytvořit a zobrazit, v souladu s Vašimi preferencemi. V tomto ohledu je na Vašem zařízení identifikován pouze samotný soubor cookie. Nad rámec shora uvedeného budou osobní údaje ukládány pouze s Vaším výslovným souhlasem nebo bude-li to nezbytně nutné, abyste mohli využívat službu, která je Vám v této souvislosti nabízena a která je Vámi využívána.

Tato webová stránka využívá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže:

 • ·nezbytně nutné cookies (typ A);
 • funkční a výkonové cookies (typ B);
 • cookies založené na souhlasu (např. marketing) (typ C).

Více informací o nastavených a užívaných typech cookies naleznete v popisu nástrojů implementovaných na našich webových stránkách v této politice o ochraně soukromí.

2.1.1. Nezbytně nutné cookies (typ A)

 

Nezbytně nutné cookies garantují funkce, bez nichž nemůžete naše webové stránky užívat zamýšleným způsobem. Tyto cookies jsou užívány výlučně námi, a představují tudíž vlastní cookies. To znamená, že všechny informace uložené v těchto cookies budou vráceny na naši webovou stránku.

Nezbytně nutné cookies slouží například k zajištění toho, že Vy jako registrovaný uživatel zůstanete zalogován po celou dobu, kdy budete otevírat různé podstránky naší webové stránky, a nebudete tak muset opakovaně zadávat své přihlašovací údaje, jakmile otevřete novou stránku.

Užívání nezbytně nutných cookies na naší webové stránce je možné bez Vašeho souhlasu. Z tohoto důvodu nemohou být nezbytně nutné cookies individuálně zapínány ani vypínány. Ve svém prohlížeči však můžete cookies vypnout kdykoli (viz níže).

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

2.1.2. Funkční a výkonové (typ B)

Funkční cookies umožňují naší webové stránce, aby uchovávala již poskytnuté informace (například zaregistrované jméno nebo výběr jazyka) a nabízela Vám vylepšené a více personalizované funkce vycházející z těchto informací. Tyto cookies shromažďují a ukládají pouze anonymní informace, takže nemohou sledovat Váš pohyb na jiných webových stránkách.

Výkonové cookies shromažďují informace o tom, jak jsou naše webové stránky užívány, za účelem zvýšení jejich přitažlivosti, obsahu a funkčnosti. Tyto cookies nám například umožňují určit, zda a které podstránky naší webové stránky jsou uživateli navštěvovány, jakož i to, jaký obsah uživatele především zajímá. Zaznamenáváme zejména počet návštěv určité stránky, počet otevřených podstránek, dobu strávenou na naší webové stránce, pořadí navštívených stránek, které hledané výrazy Vás k nám přivedly, země, region, případně město, odkud se přístup uskutečňuje, a poměr mobilních zařízení, z nichž se realizuje přístup na naše webové stránky. Sledujeme rovněž pohyb, kliky a rolování pomocí počítačové myši, abychom zjistili, které oblasti naší webové stránky uživatele především zajímají. Výsledkem je, že můžeme obsah naší webové stránky konkrétněji přizpůsobit potřebám našich uživatelů a optimalizovat naši nabídku. IP adresa Vašeho počítače předávaná z technických důvodů je automaticky anonymizována a neumožňuje nám činit žádné závěry ohledně konkrétního individuálního uživatele.

Vaše nastavení cookies můžete kdykoliv upravit zde (odkaz na nastavení cookies) (aktivovat/deaktivovat).

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

2.1.3. Cookies založené na souhlasu (např. marketing) (typ C)

Cookies, které nejsou ani nezbytně nutné (typ A), ani se nejedná o funkční nebovýkonové cookies (typ B), budou užívány pouze s Vaším výslovným souhlasem, např. marketingové cookies.

Rovněž si vyhrazujeme právo užívat informace, které jsme dostali prostřednictvím cookies z anonymní analýzy uživatelského chování návštěvníků naší webové stránky, abychom mohli na našich vlastních webových stránkách zobrazovat konkrétní reklamu na určité produkty z naší nabídky. Věříme, že Vy jako uživatel máte ze shora uvedeného prospěch, neboť zobrazujeme reklamu nebo obsah, o nichž se domníváme, že odpovídají Vašim zájmům na základě Vašeho chování – surfování po naší webové stránce, takže uvidíte méně nahodile roztroušené reklamy nebo určitého obsahu, který Vás případně zajímá méně.

Marketingové cookies pocházejí od externích reklamních společností (externí cookies) a jsou využívány ke shromažďování informací o webových stránkách navštívených uživatelem za účelem vytvoření reklamy orientované na cílovou skupinu pro tohoto uživatele.

Proces odmítnutí cookies užívaných pro online reklamu (opt out)

Můžete rovněž spravovat řadu korporátních cookies užívaných pro online reklamu prostřednictvím nástrojů volby spotřebitele, vytvořených v rámci samoregulačních programů v mnoha zemích, jakými jsou například ve Spojených státech působící https://www.aboutads.info/choices/ nebo v EU působící http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Svůj souhlas s užíváním cookies založených na souhlasu (typ C) můžete kdykoli individuálně odvolat s účinky do budoucna, a to odpovídající úpravou svého nastavení cookies.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

2.1.4. Správa a smazání všech cookies

Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby bylo obecně zakázáno ukládání cookies na Vašem zařízení a/nebo abyste byli pokaždé dotázáni, zda s umožněním cookies souhlasíte. Můžete rovněž kdykoli smazat cookies, které byly znovu umožněny. Podrobnosti o tom, jak toto vše funguje, naleznete ve funkci „Nápověda“ svého prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí cookies může mít obecně za následek funkční omezení naší webové stránky.

 

2.2 Webová analytika

2.2.1  Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá specifickou formu souboru cookie, který je uložen na Vašem počítači a umožňuje analýzu toho, jakým způsobem užíváte naši webovou stránku. Informace o Vašem užívání této webové stránky generované tímto souborem cookie jsou obecně předávány na server Google ve Spojených státech amerických a tam i uchovávány.

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že Google Analytics byla na této webové stránce rozšířena, aby zahrnovala i kód “gat._anonymizeIp();“ za účelem zajištění anonymizovaného nahrávání IP adres (tzv. maskování – IP masking). Vzhledem k anonymizaci IP na této webové stránce je Vaše IP adresa společností Google na území EU a na území smluvních států Evropského hospodářského prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google ve Spojených státech amerických předávána úplná IP adresa a teprve tam zkrácena. Společnost Google se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Společnost Google tyto informace využívá v našem zastoupení k analýze toho, jak užíváte tuto webovou stránku, a to pro potřeby reportingu o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace rovněž předávat třetím osobám v souladu s požadavky právních předpisů nebo pokud tyto třetí osoby tyto údaje zpracovávají v zastoupení společnosti Google. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v souvislosti s Google Analytics není slučována s dalšími daty Google.

Ukládání cookies můžete zabránit provedením odpovídajícího nastavení s využitím softwaru Vašeho prohlížeče. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit v nahrávání údajů týkajících se Vašeho užívání dané webové stránky, které byly vygenerovány předmětným souborem cookie (včetně Vaší IP adresy), a ve zpracovávání těchto údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informace o třetí osobě: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky poskytování služby Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Obecný přehled o zásadách zabezpečení a ochrany soukromí v Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, jakož i politika o ochraně soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Tato webová stránka rovněž využívá Google Analytics pro analýzu toků návštěvníků nezávislou na zařízení, která se provádí prostřednictvím identifikátoru uživatele. Sledování Vašeho užívání napříč zařízeními (cross-device tracking) můžete ve svém účtu Google vypnout v sekci „Mé údaje“, „Osobní údaje“.

Používané cookies: typ B. Pro více informací viz oddíl Cookie [odkaz].

Životnost cookies: 12 měsíců.

Maximální doba uchovávání použitých cookies: až 26 měsíců.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

2.3 Sociální pluginy

Na našich webových stránkách jsou používány sociální pluginy („pluginy“) sociálních sítí, zejména tlačítka „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“ Facebooku, jehož webovou stránku facebook.com provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko, zodpovídá za Facebook.com v Evropě. Tyto pluginy jsou obvykle označeny logem Facebooku.

Kromě Facebooku užíváme pluginy z „Google+“ (poskytovatel: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), „Twitter“ (poskytovatel: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a „Pinterest“ (poskytovatel: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

Z důvodu ochrany osobních údajů jsme se schválně rozhodli nevyužívat na našich webových stránkách přímé pluginy sociálních sítí. Místo toho využíváme řešení „Shariff“. S pomocí Shariff si můžeme sami určit, kdy a zda budou údaje předávány provozovateli příslušné sociální sítě. Z tohoto důvodu neprobíhá v okamžiku, kdy si naši webovou stránku otevřete, žádné automatické předávání údajů na sociální sítě typu Facebook, Google+, Twitter ani Pinterest. Údaje budou předány sociálním sítím pouze v případě, že aktivně kliknete na tlačítko příslušné sociální sítě. V takovém případě zahájí Váš webový prohlížeč spojování na servery příslušné sociální sítě. Kliknutím na příslušné tlačítko (např. „Předat“, „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“) souhlasíte, že Váš prohlížeč vytvoří spojení se servery příslušné sociální sítě a předá údaje o užívání příslušnému provozovateli dané sociální sítě a naopak. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit povahu a rozsah údajů, které jsou následně shromažďovány těmito sociálními sítěmi.

Poskytovatel sociální sítě uchovává údaje, které o Vás shromáždí, jako profily uživatelů a následně je využívá pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo nastavení vzhledu své webové stránky orientovaného na poptávku. Toto vyhodnocování se odehrává především (i pro nezalogované uživatele) pro účely zastoupení poptávkově spravedlivé reklamy a za účelem informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo podávat námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž toto právo můžete realizovat tak, že se obrátíte na příslušného poskytovatele pluginu. Prostřednictvím těchto pluginů Vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a jinými uživateli, abychom mohli zlepšovat naši nabídku a činit ji zajímavější pro Vás jako uživatele.

Údaje jsou předávány bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele pluginu účet a jste tam zalogováni, nebo nikoli. Jste-li u poskytovatele pluginu zalogováni, budou Vaše údaje u nás shromážděné přiřazeny přímo k Vašemu existujícímu účtu u poskytovatele pluginu. Pokud kliknete na aktivační tlačítko a pak například vytvoříte spojení se stránkou, bude poskytovatel pluginu i tuto informaci uchovávat na Vašem uživatelském účtu a sdílet ji veřejně s Vašimi kontakty. Doporučujeme Vám, abyste se po využití sociální sítě pravidelně odhlašovali, zejména před aktivací tohoto tlačítka, jelikož se touto cestou můžete vyhnout tomu přiřazení k Vašemu profilu u poskytovatele pluginu.

Pro více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracovávání poskytovatelem pluginu se prosím seznamte s prohlášeními o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů, jak jsou Vám předestřeny níže. Tito poskytovatelé Vám rovněž poskytnou další informace ohledně Vašich práv v tomto kontextu a možnostech nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí.

a)   Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php více informací o shromažďování údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, jakož i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Společnost Facebook se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)   Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Společnost Google se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c)   Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Společnost Twitter se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d)   Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/.

 

2.4 Sociální login

K zaregistrování a zalogování na svůj zákaznický účet můžete rovněž využít možnosti autentizace prostřednictvím Vašeho stávajícího profilu na některé z následujících sociálních sítí, Facebook, Twitter nebo Google+, a konečně zaregistrování nebo zalogování.

Pro tyto účely naleznete na registrační stránce nebo na přihlašovací stránce odpovídající symboly příslušných poskytovatelů sociálních sítí podporovaných naší webovou stránkou. Předtím, než bude vytvořeno spojení s poskytovatelem, musíte výslovně souhlasit se zpracováním a předáním níže popsaných údajů:

Kliknutím na příslušný symbol se otevře nové vyskakovací okno (tzv. aplikace), v němž se musíte zalogovat s použitím svých přihlašovacích údajů pro danou sociální síť. Poté, co jste se úspěšně zalogovali, Vám příslušná sociální síť sdělí, které údaje nám budou předány pro autorizaci jako součást procesu registrace nebo přihlášení. Pokud jste s tímto datovým přenosem souhlasili, budou pole, která požadujeme pro registraci, vyplněna předanými údaji. Informacemi, které požadujeme pro registraci nebo přihlášení, jsou: i) Vaše jméno a ii) Vaše e-mailová adresa.

Teprve po udělení Vašeho výslovného souhlasu s užitím předaných a požadovaných údajů budeme Vaše údaje uchovávat a užívat pro účely uvedené v této politiku o ochraně soukromí. Nad rámec procesu autorizace nebude vytvořeno žádné spojení mezi Vaším účtem pro zvolenou registraci vytvořeným u nás a Vaším účtem na příslušné sociální síti.

Autorizační proces pro registraci a přihlášení vyžaduje předání Vaší IP adresy provozovateli příslušné sociální sítě. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracovávání těchto údajů příslušným poskytovatelem dané sociální sítě. Pro více informací si prosím přečtěte informaci o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele:

a)   Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php více informací o shromažďování údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, jakož i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Společnost Facebook se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)   Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Společnost Google se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c)   Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Společnost Twitter se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Spojení s Facebookem (Facebook Connect)

Pokud je na této webové stránce umístěno takzvané „tlačítko Spojení s Facebookem“, můžete se na naši webovou stránku přihlásit svými uživatelskými údaji z Facebooku. Kromě toho může Spojení s Facebookem automaticky zařadit informace o Vašich aktivitách na naší webové stránce do Vašeho facebookového profilu. V tomto ohledu platí, že pokud aktivujete toto tlačítko, bude Vám umožněno, jak výslovně souhlasit s přístupem k Vašim uživatelským údajům na Facebooku, tak zveřejnit informace a aktivity na Vašem facebookovém profilu. K užívání dalších údajů (např. kontakt prostřednictvím Vaší e-mailové adresy) bude docházet pouze s předchozím výslovným souhlasem. Vezměte prosím na vědomí, že Facebook dostává informace o aplikaci nebo webové stránce prostřednictvím Spojení s Facebookem, včetně toho, co děláte. Pro potřeby personalizace procesu spojení může společnost Facebook v některých případech získat omezené množství informací před autorizací dané aplikace nebo webové stránky. Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a užívání těchto údajů společností Facebook, jakož i Vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí, naleznete ve politiku společnosti Facebook o ochraně soukromí:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php více informací o shromažďování údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, jakož i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Společnost Facebook se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.5 YouTube-Videa

Součástí naší webové stránky jsme učinili i videa na YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a lze je přehrát přímo z naší webové stránky. Všechna tato videa jsou integrována v „rozšířeném módu ochrany údajů“, což znamená, že pokud nekliknete na videa, abyste zahájili jejich přehrávání, nebudou YouTube předány žádné údaje o Vás jako uživateli. Teprve v okamžiku, kdy videa přehrajete, budou údaje uvedené v následujícím odstavci předány YouTube. Tento datový přenos nemůžeme žádným způsobem ovlivnit.

Návštěvou dané webové stránky získá YouTube informace o tom, že jste otevřeli odpovídající podstránku naší webové stránky. Kromě toho budou předány údaje uvedené v oddílu 2 této politika o ochraně soukromí, a to nezávisle na tom, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste zalogováni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Jste-li zalogováni na Google, budou Vaše informace přímo přidruženy k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přidružováni k Vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tohoto tlačítka odhlásit. YouTube uchovává Vaše údaje jako uživatelské profily a užívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo nastavení vzhledu své webové stránky orientovaného na poptávku. Toto posuzování se odehrává především (i pro nezalogované uživatele) pro účely poskytování reklamy orientované na poptávku a za účelem informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznášet proti vytváření těchto uživatelských profilů námitky, přičemž toto právo můžete vykonat tak, že se obrátíte na YouTube.

Pro více informací o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů YouTube se prosím seznamte se s touto politikou. Tam naleznete i další informace o svých právech a možnostech nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; společnost Google se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

2.6 YouTube-Videa

2.6.1. Konverze Google Adwords

Využíváme služeb Google Adwords, abychom Vás upozornili na naše atraktivní nabídky, s využitím reklamních materiálů (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách. Ve vztahu k údajům z reklamních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jednotlivá reklamní opatření jsou. Chceme Vám ukázat reklamy, které Vás mohou zajímat, abychom pro Vás naši webovou stránku učinili zajímavější a zajistili spravedlivou kalkulaci reklamních nákladů.

Reklamní materiály dodává společnost Google prostřednictvím tzv. „ad serverů“. Pro tyto účely užíváme soubory cookies těchto ad serverů, prostřednictvím kterých lze měřit určité parametry pro hodnocení úspěchu, například vkládání reklam nebo kliky uživatelů. Pokud se na naši stránku dostanete prostřednictvím reklamy Google (Google ad), uloží Google Adwords na Vašem zařízení soubor cookie. Platnost těchto souborů cookie obvykle po 30 dnech uplyne, přičemž tyto soubory nejsou určeny k tomu, aby Vás osobně identifikovaly. Pokud jde o tento soubor cookie, jsou jako hodnoty pro analýzu obvykle ukládány unikátní identifikátor cookies, počet reklamních zobrazení (impresí) na umístění (frekvence), poslední zobrazení/imprese (relevantní pro postview konverze / konverze po zhlédnutí) a informace o odmítnutí / opt out (označení toho, že uživatel si již nepřeje být oslovován).

Tyto cookies umožňují společnosti Google rozpoznat Váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu subjektu, který je zákazníkem Adwords, a platnost tohoto souboru cookie uloženého na jeho zařízení ještě neuplynula, mohou společnost Google a daný zákazník zjistit, že daný uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi Adwords je přidělen jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků Adwords. V rámci shora uvedených reklamních opatření neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Dostáváme pouze statistická vyhodnocení od společnosti Google. Na základě těchto vyhodnocení můžeme zjistit, která z použitých reklamních opatření jsou obzvlášť efektivní. Z užívání reklamních materiálů nedostáváme žádná další data; zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

Prostřednictvím těchto použitých marketingových nástrojů Váš prohlížeč automaticky zahájí přímé spojení se serverem Google. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit rozsah a další užití údajů, které jsou získány použitím tohoto nástroje společností Google, a informujeme Vás proto dle našeho nejlepšího vědomí: Integrováním konverze Adwords získává společnost Google informace o tom, že jste si vyvolali příslušnou část naší internetové prezentace nebo klikli na naše oznámení. Pokud jste zaregistrováni u služby Google, může si společnost Google Vaši návštěvu přidružit k Vašemu účtu. I pokud nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nezalogovali, je možné, že tento poskytovatel obdrží a uloží Vaši IP adresu.

Účasti v tomto procesu sledování můžete zabránit několika způsoby: a) odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče, především zákazem externích cookies, nebudete dostávat žádné reklamy od poskytovatelů – třetích osob; b) vypnutím cookies pro sledování konverze, nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby byly cookies blokovány doménou www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, přičemž toto nastavení bude smazáno, když své cookies smažete; c) vypnutím zájmově orientované reklamy poskytovatelů, kteří se účastní samoregulační kampaně „O reklamě“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude smazáno, když své cookies smažete; d) trvalým vypnutím Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome ve Vašich prohlížečích prostřednictvím odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) odpovídajícím nastavením Vašich preferencí ohledně souborů cookie (klikněte zde). Mějte prosím na paměti, že v tomto případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této nabídky.

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů společností Google naleznete ve politiku o ochraně soukromí. Tam naleznete i další informace o svých právech a možnostech nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; společnost Google se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Více informací naleznete i na webové stránce organizace Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org.

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Maximální doba uchovávání cookies: až 90 dnů

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

2.6.2. Konverze Google Adwords

Dále používáme aplikaci Google Remarketing, abychom Vás mohli opětovně kontaktovat během 18 měsíců. Tato aplikace umožňuje, aby poté, co navštívíte naši webovou stránku, byly naše reklamy zobrazovány, budete-li pokračovat v prohlížení internetu. Tento proces se uskutečňuje prostřednictvím souborů cookie uložených ve Vašem prohlížeči, které se používají k zaznamenávání a hodnocení Vašeho uživatelského chování společností Google, když navštěvujete různé webové stránky. Tímto způsobem může společnost Google zjistit Vaše předchozí návštěvy na naší webové stránce. Dle vlastních prohlášení společnosti Google tato společnost neslučuje údaje shromážděné v souvislosti s remarketingem s Vašimi osobními údaji, které jsou případně uchovávány společností Google. Dle společnosti Google je pro remarketing používán především proces pseudonymizace.

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.6.3. Konverze Google Adwords

Tato webová stránka rovněž využívá remarketingovou funkci „Custom Audiences“ (vlastní publikum) společnosti Facebook Inc. („Facebook“), abychom Vás mohli znovu kontaktovat během 6 měsíců. To umožňuje, aby uživatelé této webové stránky viděli zájmově orientované reklamy („facebookové reklamy“) při své návštěvě sociální sítě Facebook nebo jiných webových stránek, které tento nástroj rovněž využívají.

Váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem Facebooku. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit rozsah a další užití údajů shromážděných společností Facebook prostřednictvím použití tohoto nástroje, a informujeme Vás proto podle toho, co víme: Integrováním nástroje Facebook Custom Audiences získává společnost Facebook informace o tom, že jste si vyvolali příslušnou webovou stránku naší internetové prezentace nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u služby Facebook, může společnost Facebook Vaši návštěvu přidružit k Vašemu účtu. I pokud nejste u společnosti Facebook zaregistrováni nebo jste se nezalogovali, je možné, že tento poskytovatel obdrží a uloží Vaši IP adresu a jiné identifikující údaje.

Funkci „Facebook Custom Audiences“ lze vypnout v Nastavení cookies a pro zalogované uživatele na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.7. Konverze Google Adwords

Tato webová stránka využívá nástroj Google Tag Manager. Tato služba umožňuje správu webových tagů prostřednictvím rozhraní. Nástroj Google Tool Manager implementuje pouze tagy. To znamená, že nejsou využívány žádné soubory cookie a nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Nástroj Google Tool Manager spouští jiné tagy, které v případě potřeby následně údaje shromažďují. Google Tag Manager však k těmto údajům přístup nemá. Pokud došlo k vypnutí (deaktivaci) na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstává toto vypnutí v platnosti pro všechny sledovací tagy, jsou-li implementovány pomocí nástroje Google Tag Manager.

 

3. Další nabízené služby (online a offline), účely zpracování

Kromě naší webové stránky pouze jako zdroje informací nabízíme různé jiné aktivity/služby, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pokud využíváme smluvní poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce naší nabídky nebo pokud bychom chtěli užívat Vaše údaje pro reklamní účely, předložíme Vám podrobné informace o příslušných procesech níže.

Externí poskytovatelé služeb byli naší společností pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

Pokud mají naši poskytovatelé služeb sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás o důsledcích této skutečnosti informovat v popisu služby níže.

Tyto webové stránky jsou určeny pro osoby starší 16-ti let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 16-ti let s čímž subjekt přijetím této politiky souhlasí.

Pokud je udělen souhlas pro některou z níže uvedených aktivit, subjekt přijetím této politiky souhlasí a prohlašuje, že je řádně seznámen s dále uvedenými informacemi.

3.1 Kontakty

Když se na nás obrátíte, například e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme údaje, které nám poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, případně volitelně, pokud nám uvedené poskytnete: Vaše jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, datum narození, obsah zprávypřílohy  a telefonní číslo) uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Údaje, které v této souvislosti získáme, znovu vymažeme poté, co jejich další uchovávání již nebude potřeba (obvykle po uplynutí jednoho roku), nebo omezíme zpracování v případě existence zákonných povinností uchovávání.

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, dodavatelům (např. hosting, poskytovatelé služeb call centra) v souladu s požadovanými účely (pro potřeby vytvoření kontaktů a pro potřeby zákaznické péče).

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.2 Newsletter Eucerin Exkluziv

Newsletter obsahuje novinky, nabídky a další informace o vybraných značkách společnosti Beiersdorf. Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, budete dostávat informace přizpůsobené na míru Vaší osobě o produktech, službách nebo nabídkách účasti v propagačních akcích, například soutěžích nebo testech produktů, a to e-mailem nebo reklamou na Vašich vlastních kanálech nebo kanálech třetích osob (např. prostřednictvím sociálních médií).

Registrací k odběru newsletteru dostanete newsletter přizpůsobený Vašim potřebám („personalizovaný“). Vyhodnocujeme Vaše nákupní chování a klikání na našich webových stránkách nebo v newsletteru, abychom shromáždili informace, které pro Vás budou relevantní.

Newsletter je obvykle zasílán jednou měsíčně („pravidelně“). V individuálních případech (např. pro zvláštní akce) můžeme e-maily rozesílat i jednou týdně.

Využíváme rovněž remarketingová opatření, abychom Vám zobrazili relevantní online reklamy. Další informace, zejména informace o jednotlivých příjemcích, naleznete v příslušném oddílu týkajícím se „online reklamy“.

Předmětné údaje budou předány naší platformě zákaznického managementu, k níž mohou mít přístup i poskytovatelé služeb za účelem podpory a implementace newsletteru.

Tyto shromážděné údaje jsou automaticky mazány po uplynutí 18 měsíců, pokud již na newsletter nebudete reagovat, například otevřením (nečinnost). Pokud si již nepřejete newsletter dostávat, můžete jeho odběr kdykoli odhlásit. Klikněte na odkaz obsažený v každém newsletteru a my Vás následně provedeme procesem odhlášení nebo nám své odhlášení zašlete e-mailem.

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.3 Marketingové akce, soutěžní průzkumy a testování, soutěže

Pokud se účastníte soutěží, marketingových akcí nebo obdobných aktivit, využíváme osobní údaje, které nám poskytnete, pro potřeby realizace dané aktivity. Další informace o účelech naleznete v příslušných pravidlech soutěže, akce či aktivity.

Shromážděné údaje předáme příslušným interním oddělením pro zpracování a jiným propojeným společnostem v rámci skupiny Beiersdorf, popřípadě externím poskytovatelům služeb, smluvním dodavatelům (např. hosting, doručování, poskytovatelé služeb zpracování) v souladu s požadovanými účely (k realizaci kampaně).

Vaše údaje budou vymazány 6 měsíců po ukončení soutěže, akce či aktivity (viz pravidla), nebude-li to v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání údajů nebo úpravou promlčení.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro vedení soutěže, akce. Své osobní údaje nejste povinni poskytnout. Pokud své údaje neposkytnete, nemůžete se soutěže/akce účastnit.

Další informace naleznete v příslušných podmínkách dané kampaně.

Právní základ: souhlas čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

3.4 Oprávněný zájem na ochraně práv

Beiersdorf uchovává v omezeném rozsahu udělení souhlasu a případnou další nezbytnou dokumentaci pro obranu proti nárokům subjektů či třetích osob a pro obranu při kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru a pro případné vymáhání pohledávek.

Za tímto účelem je doba uchování nejdéle tři roky a po dobu trvání daného řízení.

Právní základ: oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

4. Nesouhlas nebo odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR) se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Toto odvolání má vliv na přípustnost zpracovávání Vašich osobních údajů poté, co jste nám je předali.

Pokud je základem našeho zpracovávání Vašich osobních údajů vyvažování zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), můžete proti tomuto zpracovávání podat námitky. Tento případ nastává, pokud zpracování není nezbytné zejména pro plnění smlouvy s Vámi uzavřené, což popisujeme v následujícím popisu funkcí. Pokud budete takovou námitku podávat, žádáme Vás, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak jsme to činili. V případě, že bude Vaše námitka oprávněná, situaci přezkoumáme a buď zastavíme či upravíme zpracovávání údajů, nebo Vám sdělíme naše vážné důvody, které jsou hodné ochrany a na základě kterých budeme ve zpracovávání pokračovat.

Samozřejmě můžete kdykoli podávat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. O svých námitkách nás můžete informovat na níže uvedených kontaktech.

Při veškerém zpracování máte následující práva:

1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.

2. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají.

3. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedených kontaktech.

4. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli Beiersdorf a které se zpracovávají automatizovaně na základě vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

5.   Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Beiersdorf osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Beiersdorf nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování. Profilování, které je v některých případech prováděno, nemá pro vás právní účinky, ani se vás významně nedotýká.

Kdykoliv můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář, stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech.

Všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní.

Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní. O ukončení zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv požádat také v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz. Máte právo podat stížnost k orgánu dozoru.

Veškerá práva můžete uplatnit na těchto kontaktech:

E-maily: osobniudaje.prague(at)beiersdorf.com

dpo.prague(at)beiersdorf.com

Adresa: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

5. Závěrečné informace

Tuto politiku můžeme doplnit nebo aktualizovat, aniž bychom vás o této skutečnosti předem informovali. Před použitím našich webových stránek si vždy prostudujte tuto politiku, abyste získali informace o nejnovějším stavu po případných doplněních nebo aktualizacích. Společnost Beiersdorf je oprávněna v případě potřeby politiku změnit, avšak toto nemá dopad na podmínky zpracování již odsouhlaseného, resp. započatého na základě jiného právního titulu.

Verze politika: květen 2018.

Eucerin Exkluziv Klub registrace

Staňte se členem!

 • Nabízíme užitečné informace, jak správně pečovat o různé typy pleti. 
 • Budete dostávat zprávy o novinkách a výhodných akčních nabídkách jako první.
 • Můžete se účastnit soutěží a exkluzivních testování produktů zdarma.
   

eucerin klub

Registrační formulář