Eucerin se zavazuje proti testování na zvířatech

3 min čtení
Zobrazit více

Právní rámec a postupy ve společnosti Beiersdorf

Společnost Beiersdorf se zaměřuje na vývoj a zavádění alternativ k testování na zvířatech. Cíl: Jednou provždy zastavit testování kosmetických přípravků na zvířatech

Nám jako značce Eucerin na zvířatech velmi záleží a jsme přesvědčeni, že testování na zvířatech není v kosmetickém průmyslu nutné, navíc jej EU od roku 2004 zakázala! Eucerin se proto významně zasazuje o zákaz testování na zvířatech po celém světě. Neprovádíme tedy ani nepověřujeme třetí strany testováním našich výrobků a jejich složek na zvířatech.
Jediná výjimka: Pokud to národní právní předpisy po společnosti Beiersdorf vyžadují, musí je společnost Beiersdorf respektovat a ve výjimečných případech testy provést.

Například při prodeji kosmetických výrobků společnosti Beiersdorf v Číně. Testování na zvířatech, které oficiálně prokazuje účinnost výrobků, je zde ze zákona povinné. Zde je naším jasným cílem přesvědčit čínské orgány, že testování na zvířatech není pro kosmetické přípravky nutné. Proto se také značka Eucerin významně zasazuje o mezinárodní přijetí alternativních testovacích metod.

 

Jaké existují alternativy k testování na zvířatech?

Společnost Beiersdorf je jedním z průkopníků a světových lídrů v oblasti alternativních testovacích metod

I přes výše uvedený zákaz, pokračují Beiersdorf i Eucerin ve vývoji a adaptování alternativních metod testování. Bezpečnost spotřebitelů je vždy naší nejvyšší prioritou. Beiersdorf jako přední výzkumná společnost se již řadu let intenzivně a úspěšně podílí na vývoji a přijímání alternativních testovacích metod. Již více než 20 let se úspěšně zapojujeme do odborných komisí a sdružení, která se podílí na vývoji in vitro alternativ k testování na zvířatech.

Náš závazek k odmítání testování na zvířatech

Byli jsme a stále zůstáváme intenzivně zapojeni do vývoje a validace klíčových metod, které v současnosti OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) mezinárodně uznává a které již byly uznány důležitými regulačními orgány. Za tímto účelem investujeme značné prostředky a dosud spolupracujeme s více než 50 partnery a zájmovými skupinami po celém světě.

Vývoj jednoho z celosvětově prvních oficiálně schválených testů bez testování na zvířatech

V roce 1992 vědci společnosti Beiersdorf vyvinuli základní metodu tzv. zkoušku fototoxicity 3T3 NRU a dosáhli tak důležitého milníku v oblasti testování: Test byl první alternativní metodou k testům na zvířatech, která byla uznána úřady na základě formálního kruhového testu pro validaci alternativních metod (2000 v EU a 2004 v zemích OECD). Dnes se tento test běžně po celém světě využívá v praxi pro testování snášenlivosti nových složek pod vlivem UV záření a je prvním testem in vitro, který byl rovněž uznán v Číně.

Mezinárodní spolupráce s renomovanými partnery

Nyní se aktivně podílíme na vývoji inovativních alternativních metod a jejich mezinárodním uznání ve spolupráci s více než 50 partnery a zájmovými skupinami. Intenzivně se zapojujeme do řady pracovních skupin v rámci Evropské organizace zastřešující kosmetický průmysl (Cosmetics Europe) a spolupracujeme s Evropským centrem pro validaci alternativních metod (EURL ECVAM) a podporujeme OECD poskytováním vědeckých poznatků. Jsme aktivním členem Evropské společnosti in vitro toxikologie (ESTIV) a od roku 2006 zakládajícím členem Evropského partnerství pro alternativní přístupy k testování na zvířatech (EPAA) - společné organizace Evropské komise a sedmi průmyslových odvětví. Společnost Beiersdorf dále rovněž rozvíjí spolupráci v rámci inovativního, špičkového výzkumu - například, pro tzv. orgánové čipy, které simulují interakci mezi více orgány.

Řízení a podpora výzkumných činností do budoucnosti

I přes významný pokrok v této oblasti, alternativní testovací metody, které by byly uznávané a zavedené zákonodárci pro všechny problémy týkající se bezpečnosti, nejsou stále dostupné. Toto významným způsobem dopadá na vývoj inovativních výrobků a proces zákonného schvalování nových složek. Proto budeme i nadále intenzivně pracovat na vývoji a úspěšném využívání alternativ k testování na zvířatech.

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin