1. Osobní údaje

Přečtěte si informace o ochraně soukromých údajů v naší Politice ochrany soukromí.

2. Aktualizace podmínek používání

Kvůli neustálým technickým a právním inovacím musíme čas od času měnit nebo aktualizovat stávající podmínky používání. Zkontrolujte prosím pokaždé, než použijete tuto internetovou stránku, kdy byla zaznamenána poslední aktualizace jejich znění. Nejnovější aktualizace proběhla v říjnu 2013.

3. Autorská práva, ochranné známky a jiná ochranná práva

Celý obsah našich internetových stránek, včetně textů, obrázků, grafických znázornění, audio a video souborů, je, není-li výslovně uvedeno jinak, naším majetkem (V této souvislosti si přečtěte také prohlášení ohledně hypertextových odkazů pod č. 3). Tento autorskoprávně chráněný obsah lze bez výslovného souhlasu použít pouze pro soukromé a současně nekomerční účely fyzických osob, nikoli pro účely veřejné a/nebo komerční (platí pro všechny způsoby užití včetně stahování, reprodukování, atd.) Změny, překládání nebo další úpravy či zpracování obsahu je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu Beiersdorf spol. s r.o.

Neoprávněné použití či zneužití jakýchkoliv registrovaných ochranných známek nebo log společnosti Beiersdorf není dovoleno.

Upozorňujeme, že jakékoliv porušení autorského práva nebo jiných práv duševního vlastnictví může vést k zahájení občanskoprávního nebo trestního řízení.

4. Vyloučení odpovědnosti

Toto jsou mezinárodní stránky Eucerin. Obsah těchto stránek včetně výrobků, služeb a informací má obecný charakter a nemusí být v souladu s Vašimi místními zákonnými předpisy.

Některé nabídky, výrobky nebo služby, které jsou publikovány prostřednictvím webových stránek Eucerin se nemusí poskytovat v zemi, kterou jste zvolili, a jsou tedy pro danou zemi neplatné.

Navštivte, prosím, stránky www.eucerin.com a zvolte Vaši zemi pro přesměrování na  příslušné lokální internetové stránky.

Informace na těchto internetových stránkách byly sestaveny a ověřeny s největší péčí. Přesto nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost, přesnost, úplnost a/nebo kvalitu.

Tyto internetové stránky obsahují odkazy na internetové stránky jiných poskytovatelů. Beiersdorf spol. s r.o. nezná obsah internetových stránek třetích stran a nedává žádnou záruku ani nenese žádnou odpovědnost za možný nezákonný obsah internetových stránek těchto třetích osob nebo jiné porušování zákona z jejich strany. I přesto Beiersdorf spol. s r.o. neprodleně odstraní jakýkoliv odkaz nebo obsah, pokud se jednoznačně dozví, že porušuje platné zákony.

Tyto internetové stránky jsou zdrojem obecných informací a v žádném případě by neměly být považovány za náhradu lékařské nebo odborné rady. V případě potřeby se proto, prosím, poraďte s lékařem nebo odborníkem. Beiersdorf AG nenese odpovědnost za postupy učiněné na základě těchto internetových stránek.

Používání těchto internetových stránek a stahování dat, je na vlastní riziko a nebezpečí uživatele. Beiersdorf spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za škodu, zejména na datových souborech, hardwaru/softwaru uživatele, vyplývající z takového postupu. Odpovědnost za úmyslné a hrubé nedbalostní jednání zůstávají nedotčeny.

 

5. Závěrečná ustanovení

Pokud některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné v rámci jakékoliv soudní pravomoci, platnost nebo vynutitelnost  kteréhokoliv dalšího ustanovení těchto podmínek v dané soudní pravomoci zůstávají nedotčeny. 

Pokud chcete oznámit protiprávní jednání na našich internetových stránkách neváhejte nás kontaktovat.

Beiersdorf spol. s r.o.
Pekařská 16
155 00 Praha 5
Česká Republika
Telefon: +420 222 829 500

E-mail

6. Hodnocení a recenze


[Registrovaní] uživatelé mohou zveřejňovat hodnocení a recenze našich výrobků prezentovaných na našich webových stránkách (dále jen "produktové hodnocení"), pokud jejich obsah není nezákonný, nemravný, výhružný, urážlivý, narušující soukromí, v rozporu s právy duševního vlastnictví nebo jinak poškozující třetí strany a není tvořen nebo neobsahuje softwarové viry, obchodní či politickou propagaci, řetězové zprávy, hromadné mailingy, nebo jakékoliv jiné formy nevyžádaných zpráv ("spamu"). Beiersdorf si vyhrazuje právo odstranit, upravit či dokonce odmítnout zveřejnění takového obsahu.

Zveřejní-li uživatel produktové hodnocení, poskytuje tím společnosti Beiersdorf nevýhradní, bezplatné, trvalé, neodvolatelné a plně podlicencovatelné právo  používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat a ukazovat tento obsahu po celém světě ve všech médiích. Dále uživatel poskytuje společnosti Beiersdorf a veškerým nabyvatelům sublicencí právo používat jméno nebo pseudonym, které uživatel poskytne v souvislosti s jeho produktovým hodnocením. Uživatel tedy zveřejněním obsahu na webových stránkách prohlašuje a zaručuje, že vlastní nebo jinak spravuje všechna práva k obsahu, který uživatel zveřejňuje; že obsah je správný; že používání obsahu neporušuje tyto podmínky používání webových stránek; že nezpůsobí újmu jakékoliv osobě či subjektu; a že uživatel nahradí společnosti Beiersdorf škodu způsobenou jakýmikoliv nároky vyplývajícími z takového zveřejněného obsah. Beiersdorf neručí a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoliv obsah zveřejněný uživatelem nebo jakoukoliv třetí stranou.

Eucerin Exkluziv Klub registrace

Staňte se členem!

  • Nabízíme užitečné informace, jak správně pečovat o různé typy pleti. 
  • Budete dostávat zprávy o novinkách a výhodných akčních nabídkách jako první.
  • Můžete se účastnit soutěží a exkluzivních testování produktů zdarma.
     

eucerin klub

Registrační formulář